Hopp til hovedinnhold
Søk

Kjernejournal dokumentdeling

Prosjektet skal bidra til at pasienter får sikrere, raskere og bedre helsehjelp.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Sør-Øst
Sist oppdatert
03. februar 2022

Bakgrunnen for prosjektet er det nasjonale målet om «Én innbygger - én journal», og behovet for raskere informasjonsutveksling mellom behandlere og forenklet samarbeid mellom ulike omsorgsnivå (primær- og spesialisthelsetjeneste). Målet er at all relevant informasjon skal følge pasienten, noe som støttes ved å gi helsepersonell ved ulike behandlingssteder raskere og enklere tilgang til sentrale journaldokumenter. 

Prosjektet startet i 2019, og utprøving begynte høsten 2020 mellom Oslo universitetssykehus og et utvalg helsepersonell fra blant annet Oslo legevakt, Lovisenberg sykehus og tre fastlegekontor.  

Løsningen innebærer i første omgang at helsepersonell utenfor sykehus skal kunne lese oppsummeringer av behandling (epikriser og sammenfatninger) og røntgensvar fra journalsystemet ved sykehuset, og inkludere dette i grunnlaget for medisinske vurderinger når de skal behandle pasienten. 

I utprøvingen gjøres et begrenset antall sentrale dokumenttyper tilgjengeligefor innsyn. Målet er at alle helseforetakene i regionen etter hvert skal gjøre sentralt journalinnhold tilgjengelig på denne måten. 

Prosjektet er nasjonalt og ledes og eies av Norsk helsenett med Helse Sør-Øst som hovedsamarbeidspartner.

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Sør-Øst
Sist oppdatert
03. februar 2022