Hopp til hovedinnhold
Søk

Klinisk legemiddelsamhandling

Klinisk legemiddelsamhandling skal gjøre det enklere å dele oppdaterte legemiddelopplysninger og bidra til bedre legemiddelhåndtering.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Sør-Øst
Sist oppdatert
03. februar 2022

Det er i dag for liten grad av samhandling om legemiddelinformasjon mellom fagsystemer som er i bruk innad i Helse Sør-Øst og mot eksterne aktører som kjernejournal (KJ) og reseptformidler(RF). Dette gir ikke den støtten i arbeidsprosessene som klinikere forventer. 

For at legemiddelhåndteringen internt i regionen, og også mot eksterne helseaktører, skal bli bedre, er det viktig å fokusere på samhandling mellom applikasjonene. Dette er også en forutsetning dersom gevinster skal realiseres. 

Noen av disse utfordringene kan løses internt i Helse Sør-Øst, mens andre skaper utfordringer for legemiddelrelatertdatabehandling på tvers av regionene og omsorgsnivåer og krever derfor tettsamarbeid mellom aktører både på regionalt og nasjonalt nivå.  

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Sør-Øst
Sist oppdatert
03. februar 2022