Hopp til hovedinnhold

KPR 2024

Prosjektet skal videreutvikle kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) med nye data fra tjenestene omsorg og allmennlege, for å utvide registerets innhold og kvalitet. Det skal også utredes datafangst fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
03. februar 2022

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) ble etablert av Helsedirektoratet i 2018 etter oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet. KPR skal bidra med informasjon og kunnskap som kan fremme helse, forebygge sykdom og skade, og gi bedre helse- og omsorgstjenester.

KPR skal gi bedre og mer relevante data for primærhelsetjenesten. Dette danner grunnlag for å sammenligne aktivitet og vurdere produktivitet og samhandling, noe som gir kommuner, tjenesteytere og statlige myndigheter bedre mulighet til å planlegge og styre i tråd med normerende føringer og lovkrav. Bedre innsikt i informasjonsflyten mellom aktører i helsetjenesten gir lokale og sentrale myndigheter nyttig styringsinformasjon til å identifisere hvor det kan være aktuelt å iverksette tiltak.

Kontakt
Helsedirektoratet - Kommunalt pasient- og brukerregister, Sven Olav Wold
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
03. februar 2022
Kontakt
Helsedirektoratet - Kommunalt pasient- og brukerregister, Sven Olav Wold