Hopp til hovedinnhold
Søk

Legemiddelregisteret

Legemiddelregisteret skal baseres på og erstatte dagens Reseptregister. Legemiddelregisteret vil ha tilsvarende formål som Reseptregisteret, men det vil være tillatt å samle inn og behandle noen ekstra opplysninger sammenlignet med Reseptregisteret.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert
03. februar 2022

Et eksempel på ekstra opplysninger er informasjon om legemiddelrelaterte helsetjenester utført i apotek slik som inhalasjonsveiledning.

Den viktigste forskjellen mellom Legemiddelregisteret og Reseptregisteret er at i Reseptregisteret skal direkte identifiserende opplysninger (fødselsnummer og helsepersonellnummer) krypteres (pseudonymiseres) av en ekstern tiltrodd pseudonymforvalter, mens i Legemiddelregisteret lagres identiteten direkte i registeret, kryptert og adskilt fra andre opplysninger.

Legemiddelregisteret er viktig for gevinstrealiseringen i Helsedataprogrammet (HDP).

Les mer om Legemiddelregisteret på FHI sine nettsider.

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert
03. februar 2022