Hopp til hovedinnhold

MSIS-databasen

MSIS-databasen er et første steg på veien mot å kunne etablere en fullt ut skalert nasjonal mikrobiologisk laboratoriedatabase.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert
03. februar 2022

Prosjektet gjør det mulig for laboratoriene å sende inn prøvesvar i henhold til meldeplikten i MSIS-forskriften, samt ivaretar kravene til lagring og bruk av dataene til overvåking og forskning.

Folkehelseinstituttet har over lengre tid jobbet med å innføre en nasjonal mikrobiologisk laboratoriedatabase. En konseptutredning ble levert Helse- og omsorgsdepartementet i 2017, og forslag til revidertplan for realisering av databasen var klar i mars 2018.

MSIS-databasen skal kunne få kopier av alle mikrobiologiske svarrapporter fra de mikrobiologiske laboratoriene. Dette er en nedskalertversjon av en nasjonal mikrobiologisk laboratoriedatabase, men samtidig et første steg på veien mot å kunne etablere en fullskalert nasjonalmikrobiologisk laboratoriedatabase. 

Det er behov for blant annet:

  • bedre kvalitet på MSIS-registeret, mer sanntidige data og mer konsistent innrapportering
  • bedre grunnlag for vurdering av hendelser, til for eksempel å oppdageutbrudd raskere
  • redusert risiko for person- og helsedata på avveie gjennom postgang

I tilllegg vil kommunelegen og FHI få bedre data og verktøy for å holde oversikt over den epidemiologiske situasjonen innen sitt ansvarsområde.

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert
03. februar 2022