Hopp til hovedinnhold
Søk

Nasjonalt infeksjonsregister

Dette prosjektet er satt på pause.
Fase
Pause
Tiltakseier
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert
07. februar 2022

Formålet med et nasjonalt infeksjonsregister, inklusive tilgjengeliggjøring av laboratoriedata på nasjonalt nivå, er å kunne få raskere og betre utnytting av eksisterende data til pasientbehandling, overvåking og forsking.

Det er ingen total oversikt over forekomsten av infeksjonssykdommer i Norge.

Det er etablert fem smittevernregistre, alle hjemlet i helseregisterloven og fire forskrifter: Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) og Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrobar (NORM).

Disse er opprettet til ulik tid og som svar på ulike delbehov, snarere ennå tenke helhetlig. Ulike data blir mottatte på ulikt format, til dels fra de sammemeldingsyterne, og man mangler en felles plattform for datamottak og rapportering.

Innrapportering blir gjort for enkelte register i betydelig grad i papirformatog innebærer stor arbeidsmengde for meldingsyter og mottaker. Elektroniskutveksling av informasjon har økt betraktelig i de siste åra, men det er ønskelig at all informasjon blir meldt inn elektronisk.

Manglende tidsaktualitet på data fører i dag til at det tar lang tid å oppnåresultater i form av bedre og mer koordinert pasientbehandling, bedret beredskap, gode vurderingsgrunnlag for kvalitet i helsetjenestene og oversikt over helsetilstanden i befolkningen. For få av opplysningene som blir samlet inn blir rapporterte til det operative smittevernet i kommuner og helseforetak.

Kontakt
Folkehelseinstituttet - Nasjonal laboratoriedatabase, Geir Bukholm
Fase
Pause
Tiltakseier
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert
07. februar 2022
Kontakt
Folkehelseinstituttet - Nasjonal laboratoriedatabase, Geir Bukholm