Søk

Nøkkelregister for DSA

Helsedirektoratet skal i samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) etablere et nasjonale systemet for overvåking av medisinsk strålebruk på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD).
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
07. februar 2022

Det nye nasjonale systemet skal overvåke hvor mye stråling pasienten får under røntgen og CT, går gjennom nukleærmedisinske undersøkelser eller behandles med stråleterapi. Denne typen stråling er et uunnværlig hjelpemiddel ved diagnostikk og behandling av syke mennesker, men strålingen kan også føre til kreft senere i livet. Kreftrisikoen øker med økende stråledose.

Prosjektet skal bidra til å redusere unødig bruk av stråling i helsevesenet og at pasientene får riktig stråledose. 

For å få bedre oversikt over strålebruken, er det nå kommet et nytt krav i strålevernforskriften som pålegger sykehus og røntgeninstitutt å rapportere inn antall undersøkelser og stråledoser til et nasjonalt register. Det nye overvåkingssystemet vil gi årlige nasjonale oversikter over strålebruken i helsevesenet og er basert på automatisk rapportering og analyse av data. De medisinske virksomhetene har hatt tre år på seg til få på plass nye systemer som gjør at rapporteringen kan skje automatisk.

Formålet er forbedret og utvidet datainnhold hos Norsk pasientregister (NPR), hyppig og komplett publisering av oversikter for medisinsk strålebruk og redusert dobbeltregistrering- og rapportering i tjenesten.

Helsedirektoratet skal i samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) etablere det nasjonale systemet for overvåking av medisinsk strålebruk på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD).

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
07. februar 2022
Fant du det du lette etter?
Ja Nei