Søk

Pakkeforløp Hjerneslag (fase 2)

Formålet med «Pakkeforløp hjerneslag» er at pasienter som rammens av hjerneslag skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp, samt forhindre uønskede tidsavbrudd mellom ulike aktørers oppgave - og ansvarsområder. Pasienten skal sikres adekvat diagnostikk og behandling til rett tid og på rett sted.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
07. desember 2020

I november 2019 ble pakkeforløp hjerneslag komplementert med fase 2 og ble dermed den første pakken som beskriver og definerer målepunkter på hele behandlingsforløpet fra den akuttmedisinske tjeneste, via de ulike nivå i spesialisthelsetjenesten, til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Les mer om Pakkeforløp Hjerneslag på Helsedirektoratet sine nettsider.

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
07. desember 2020
Fant du det du lette etter?
Ja Nei