Hopp til hovedinnhold
Søk

Regional EPJ Modernisering/FRAM

Prosjektet skal legge til rette for modernisering av funksjonalitet i pasientadministrasjon (PAS) og elektronisk pasientjournal (EPJ) i Helse Sør-Øst.
Fase
Planlegge
Tiltakseier
Helse Sør-Øst
Sist oppdatert
07. februar 2022

Helse Sør-Øst har behov for å utvikle sine helsetjenester for å møte nye behov i befolkningen. Sentrale pasientjournalsystemer må fortløpende videreutvikles for å støtte opp om nye og endrede helsetjenester og tilhørende arbeidsprosesser for ulike grupper av personell.  

Helseforetakene i Helse Sør-Øst må oppgradere fra dagens PAS/EPJ-system med begrensede muligheter for videreutvikling (DIPS Classic), til et teknologisk mer moderne PAS/EPJ som kan utvikles og møte viktige behov for modernisering av funksjonalitet. En overgang til neste generasjon av DIPS(DIPS Arena) vurderes nødvendig. 

Prosjektet skal også legge til rette former for fleksibel og raskere innføring av ny og forbedret funksjonalitet. 

Les mer om prosjektet på Helse Sør-Øst sine nettsider

Fase
Planlegge
Tiltakseier
Helse Sør-Øst
Sist oppdatert
07. februar 2022