Søk

Regional EPJ Modernisering/FRAM

Prosjektet skal legge til rette for modernisering av funksjonalitet i pasientadministrasjon (PAS) og elektronisk pasientjournal (EPJ) i Helse Sør-Øst.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Sør-Øst
Sist oppdatert
07. desember 2020

Dette inkluderer å starte innføring av DIPS Arena, som er nyeste generasjon PAS/EPJ løsning fra DIPS. Prosjektet kalles også FRAM, som står for «Fremtidens Regional EPJ Arena Modernisering».

Les mer om prosjektet på Helse Sør-Øst sine nettsider. 

Det er vedtatt å starte en første gjennomføringsfase innenfor områdene psykisk helsevern og rusbehandling, der målet er å innføre ny funksjonalitet i EPJ. Innføring vil starte med å utarbeide en felles regional tilnærming til oppsett og innføring, og deretter innføre løsningen til de aktuelle brukergruppene i tre helseforetak. Erfaringer fra denne innføringen vil vurderes når regionen skal beslutte hvordan videre innføring i hele regionen skal gjennomføres.  Arbeidet inkluderer også utveksling av informasjon og erfaringer for å samordne utviklingen av elektronisk pasientjournal med Helse Vest og Helse Nord. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt de tre regionale helseforetakene dette oppdraget.

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Sør-Øst
Sist oppdatert
07. desember 2020
Fant du det du lette etter?
Ja Nei