Søk

Rehabiliteringsregistret

Rehabiliteringsregisteret er et kvalitetsregister som Helsedirektoratet prøver ut i samarbeid med aktører i spesialisthelsetjenesten.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
07. februar 2022

Registeret henter inn og samler opplysninger om rehabiliteringspasienter. Innsamlingen av opplysninger startet i 2020, som del av pilot av registeret. Pasienter som skal inngå i registeret må gi sitt samtykke til dette.

Formålet med registeret er å:

  • medvirke til kvalitetsforbedring av rehabiliteringstjenestene lokalt og nasjonalt
  • være et verktøy for den enkelte institusjon for vurdering av kvalitetsforbedringstiltak
  • danne grunnlag for nasjonale kvalitetsindikatorer

Rehabiliteringsregisterets skal bedre kvaliteten på rehabiliteringstjenestene. For å kunne bedre kvaliteten er det behov for kunnskap om effekten av tjenestene som ytes. Registeret skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag ved å hente inn og samle opplysninger. 

Les mer om registeret på Helsedirektoratets nettside.

Kontakt
Helsedirektoratet, Rehabiliteringsregisteret
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
07. februar 2022
Kontakt
Helsedirektoratet, Rehabiliteringsregisteret