Hopp til hovedinnhold

Rapport Automatisert innrapportering og datafangst til helseregistre 2022

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Direktoratet for e-helse konkretisert det nasjonale ansvaret for begrepsharmonisering, normering og innføring av standardisert språk, oppdatert status på anbefalinger som inngår i utviklingsretningen og utarbeidet planer for videre arbeid for automatisert innrapportering og datafangst til helseregistre.

Last ned "Rapport Automatisert innrapportering og datafangst til helseregistre 2022" (PDF)