Hopp til hovedinnhold

Felles språk i helse- og omsorgssektoren Målbilde versjon 1.0

Dokumentet beskriver målbildet som legger til rette for semantisk samhandlingsevne i helse- og omsorgssektoren gjennom Felles språk. Målbildet utdyper visjonen om Felles språk – et økosystem for terminologi og kodeverk.

Felles språk i helse- og omsorgssektoren Målbilde versjon 1.0 (PDF)