Hopp til hovedinnhold

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse

Ny teknologi, pandemi og endrede behov har påvirket måten helsetjenestene etterspørres og leveres på. I Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2022 finner vi at nesten 6 av 10 helsepersonell opplever at helheten av digital støtte bidrar til en enklere arbeidshverdag.

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2022

Last ned Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2022.

Du kan også laste ned en grafisk oppsummering av helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2022 her.

Hovedfunn

  • Telefon etterfulgt av skriftlig digital kontakt er stadig de oftest brukte tjenestene for digital kommunikasjon mellom helsepersonell knyttet til behandling av pasienter. Videosamtaler fremstår som et supplement. Henholdsvis 86 % benyttet telefon, 75 % benyttet skriftlig digital kontakt og 23 % benyttet videosamtaler i høy eller noen grad i pasientbehandlingen i 2022. Bruken av skriftlig digital kontakt har økt, mens videosamtaler har avtatt noe fra 2021 til 2022.
  • Andelen helsepersonell med erfaring med konsultasjon eller oppfølging av pasient over video økte fra 22 % i 2021 til 28 % i 2022. Tilsvarende andel var 9 % i 2019. Koronapandemien medførte økt bruk av digitale helsetjenester og økt bruk av teknologi, mye som følge av begrensninger på fysisk og sosial kontakt.
  • Alt i alt er det stabilitet i helsepersonells oppfatninger og holdninger til digitale helsetjenester fra 2021 til 2022. Resultatene på ulike holdningsspørsmål viser enten økte andeler som ikke tar stilling til spørsmålene eller stabil utvikling. Det er stabilt mer utbredt å oppleve at man har sikker (83 %) enn enkel (77 %) tilgang til pasient- og brukeropplysninger i 2022.
  • Helsepersonell oppfatter i større grad digital pasientkontakt som et supplement enn et alternativ til fysiske konsultasjoner: Helsepersonell er oftere enig i påstanden «Digital kontakt med pasientene kommer i tillegg til ordinær konsultasjon.» (55 %) enn de er enig i påstanden «Digital kontakt med pasientene kommer i stedet for ordinær konsultasjon.» (18 %) i 2022. Fra 2021 til 2022 har det blitt flere som ikke tar stilling til spørsmålene gjennom «verken eller» eller «vet ikke / ikke relevant»-svar.
  • Helsepersonells tilfredshet med de digitale helsetjenestene i Norge gikk noe tilbake i 2022: I 2021 var 55 % fornøyde, mens denne andelen ble redusert til 52 % i 2022. Andelen misfornøyde økte fra 9 % i 2021 til 13 % i 2022. Ser vi på utviklingen fra 2019 (47 %) til 2022 (52 %), har tilfredsheten økt med 5 prosentpoeng.
  • Alt i alt forekommer positive holdninger til og høyere tilfredshet med de digitale tjenestene oftere blant helsepersonell med mer erfaring med digitale helsetjenester sammenlignet med gjennomsnittet.

Direktoratet for e-helse har siden 2019 utført årlige kartlegginger av henholdsvis innbyggernes og helsepersonells bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helsetjenester. Undersøkelsene inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget i Nasjonal e-helsemonitor.

Leter du etter tidligere utgaver?

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2021

Last ned Helsepersonellundesøkelsen om e-helse 2021 (PDF)

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2020

Last ned Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2020 PDF)

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2019

Last ned Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2019 (PDF)

Kontakt

Kontaktperson for undersøkelsene: Lene Rathe, seniorrådgiver divisjon strategi (e-post)