Hopp til hovedinnhold
Søk

Kartlegging av elektroniske pasientjournalsystemer og deres støtte for nasjonale e-helseløsninger

I Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med Nasjonal helse- og samhandlingsplan, er det gitt oppdrag til Direktoratet for e-helse å kartlegge status og planer for utvalgte nasjonale e-helseløsninger for EPJ-leverandører i det norske markedet.

Last ned rapport fra Direktoratet for e-helse: "Kartlegging av elektroniske pasientjournalsystemer og deres støtte for nasjonale e-helseløsninger" (PDF)