Hopp til hovedinnhold

Kartlegging av elektroniske pasientjournalsystemer og deres støtte for nasjonale e-helseløsninger

I forbindelse med arbeidet med Nasjonal helse- og samhandlingsplan har Helse- og omsorgsdepartementet bedt Direktoratet for e-helse kartlegge journalleverandører i det norske markedet.

Rapport fra Direktoratet for e-helse

Last ned rapport fra Direktoratet for e-helse: "Kartlegging av elektroniske pasientjournalsystemer og deres støtte for nasjonale e-helseløsninger" (PDF)

Rapport fra Gartner

I tillegg har også Gartner, på oppdrag fra Direktoratet for e-helse, utført en analyse av journalleverandørmarkedet i Norge: Last ned "Norwegian EHR Market Analysis" (PDF)

Merk: Gartner-undersøkelsen baserer seg på svar innhentet fra leverandørene. Virksomhetene/brukerne av EPJ-systemene inngår ikke i undersøkelsen. Rapporten gir derfor ikke et fullstendig situasjonsbilde, og må leses med det som forbehold. Det vil for eksempel kunne være nyttig å hente inn ytterligere kunnskap som gir et mer helhetlig syn på virksomhetenes erfaringer med journalverktøy, og utfordringer med å ta i bruk ny funksjonalitet.