Hopp til hovedinnhold

Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området

Utgitt: 01.07.2017

Last ned Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området (PDF)

Direktoratet for e-helse fikk i 2017 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å oppdatere den komparative analysen av de regionale helseforetakene på IKT-området fra 2014.

Fokus på nøkkeltall

Rapporten fokuserer på oppdatering av sentrale nøkkeltall.

I tillegg skulle helseforetakenes rapportering for innføring og bruk av eksisterende tekniske løsninger for meldingsutveksling og samhandling sammenfattes. Direktoratet for e-helse skulle på bakgrunn av dette gi en vurdering av foretakenes evne til å samordne IKT-utviklingen og foreslå hvordan en mer helhetlig utvikling kunne sikres.

På grunn av oppdragsfrister til både direktorat og RHF-er for både dette og øvrige oppdrag, ble det bestemt at hovedrapporten skulle ha fokus på oppdatering av nøkkeltall. Vurderinger og forslag tilknyttet RHF-enes samordning innen IKT behandles derfor i en tilleggsrapport.