Hopp til hovedinnhold

Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området - Tillegg til hovedrapport

Utgitt: 01.12.2017

Last ned Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området - Tillegg til hovedrapport (PDF)

Dette dokumentet er et tillegg til rapport Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området (PDF)

Hovedrapporten har sitt fokus på oppdatering av sentrale nøkkeltall.

Vurderinger og forslag knyttet til de regionale helseforetakenes samordning innen IKT skulle besvares i etterkant av fristene RHF-ene og Direktoratet for e-helse hadde på øvrige oppdrag, og er derfor samlet i dette tillegget til hovedrapporten.