Hopp til hovedinnhold

Konseptvalgutredning Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (Én innbygger – én journal)

Utgitt: 31.07.2018

Konseptutvalgutredningen

Konseptvalgutredning Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (PDF)

Kortversjon av konseptvalgutredningen (PDF)

Kvalitetssikring

Kvalitetssikringsrapport KS1 av Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (PDF)

Vedlegg

Vedlegg A Behovsanalyse (PDF)

Vedlegg B Mulighetsstudie (PDF)

Vedlegg C Detaljerte konseptbeskrivelser til alternativanalysen (PDF)

Vedlegg D Kostnads- og nyttevurdering (PDF)

Vedlegg E Usikkerhetsanalyse (PDF)

Vedlegg F Vurdering av gjennomføringsrisiko og realopsjoner (PDF)

Vedlegg G Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering (PDF)

Vedlegg H Overordnet vurdering av personvernspørsmål (PDF)

Vedlegg I Anskaffelses- og støtterettslige spørsmål (PDF)

Vedlegg J Organisering av arbeidet (PDF)

Vedlegg K Sentrale begreper (PDF)