Hopp til hovedinnhold
Søk

Kritisk informasjon i kjernejournal - klinisk beskrivelse og kodeverk

Utgitt: 03.04.2017

Last ned Kritisk informasjon i kjernejournal - klinisk beskrivelse og kodeverk (PDF)

Med kritisk informasjon menes informasjon som man i en behandlingssituasjon ønsker at det varsles særskilt om til helsepersonell som har pasienten til behandling.
Eksempler på kritisk informasjon er allergier, spesielle lidelser eller tidligere komplikasjoner ved anestesi.

Norge har manglet en nasjonal standard for dokumentasjon av kritisk informasjon. Ofte har informasjonen blitt registrert flere steder og på mer eller mindre strukturerte måter. Leverandørene av elektroniske pasientjournaler (EPJ) har utviklet egne moduler, uten at modulene har hatt funksjonalitet som samhandler med andre systemer. Begrepsbruken har ikke vært standardisert og det har derfor ikke vært mulig å samordne kritisk informasjon fra forskjellige EPJ inn i kjernejournal på grunn av forskjellene i praksis og struktur.