Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsoppsummering: Bruk og nytte av e-helseløsninger

Kunnskapsoppsummeringen er utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra Direktoratet for e-helse. Arbeidet har omfattet de nasjonale e-løsningene Helsenettet, grunndata, HelseID, kjernejournal, e resept og Helsenorge, i tillegg til velferdsteknologisk knutepunkt. Rapporten inngår som grunnlag i direktoratets videre arbeid på e-helsefeltet.

Last ned "Kunnskapsoppsummering: Bruk og nytte av e-helseløsninger" (PDF)