Hopp til hovedinnhold
Søk

Nasjonal e-helseportefølje Februar 2021

Dett er en oversikt over nasjonale prosjekter og programmer som helse- og omsorgssektoren sektoren har sluttet seg til, med informasjon om prosjektene og prosjektstatus.

Last ned rapporten

Last ned rapporten "Nasjonal e-helseportefølje Februar 2021" (PDF)

Om Nasjonal e-ehelseportefølje

Nasjonal e-helseportefølje omfatter alle strategiske prosjekter i helse- og omsorgssektoren.

Med strategiske prosjekter menes prosjekter som:

  • understøtter Nasjonal e-helsestrategi
  • har vesentlige avhengigheter eller leveranser til andre prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen
  • er avhengig av nasjonal innsats (dvs. innsats fra flere aktører i helse- og omsorgssektoren) for å lykkes

Direktoratet for e-helse utarbeider tre ganger i året en rapport til NUIT og nasjonalt e-helsestyre som gir en oversikt over status og risiko på porteføljen.

Denne rapporten er basert på innmelding per 15. januar 2020.