Hopp til hovedinnhold

Nasjonal e-helseportefølje februar 2022

Dett er en oversikt over nasjonale prosjekter og programmer som helse- og omsorgssektoren sektoren har sluttet seg til, med informasjon om prosjektene og prosjektstatus.

Last ned rapporten og vedlegg

Last ned "Nasjonal e-helseportefølje februar 2022" (PDF)

Last ned Vedlegg 3 - samlet statusrapportering Nasjonal e-helseportefølje februar 2022 (PDF)

Om Nasjonal e-ehelseportefølje

Nasjonal e-helseportefølje omfatter alle strategiske prosjekter i helse- og omsorgssektoren.

Direktoratet for e-helse utarbeider tre ganger i året en rapport til NUIT og nasjonalt e-helsestyre som gir en oversikt over status og risiko på porteføljen.