Hopp til hovedinnhold

Nasjonal e-helseportefølje mai 2023

Dette er en oversikt over nasjonale prosjekter og programmer som helse- og omsorgssektoren sektoren har sluttet seg til, med informasjon om prosjektene og prosjektstatus.

Last ned rapporten

Nasjonal e-helseportefølje mai 2023 (PDF)

Om Nasjonal e-ehelseportefølje

Nasjonal e-helseportefølje omfatter alle strategiske prosjekter i helse- og omsorgssektoren.

Direktoratet for e-helse utarbeider tre ganger i året en rapport til NUIT og nasjonalt e-helsestyre som gir en oversikt over status og risiko på porteføljen.