Hopp til hovedinnhold

Nasjonal e-helseportefølje november 2021

Dett er en oversikt over nasjonale prosjekter og programmer som helse- og omsorgssektoren sektoren har sluttet seg til, med informasjon om prosjektene og prosjektstatus.

Last ned rapporten og vedlegg

Last ned rapporten "Nasjonal e-helseportefølje november 2021" (PDF)

Last ned vedlegg 2. Samlet innrapportering Nasjonal e-helseportefølje november 2021 (PDF)

Om Nasjonal e-ehelseportefølje

Nasjonal e-helseportefølje omfatter alle strategiske prosjekter i helse- og omsorgssektoren.

Direktoratet for e-helse utarbeider tre ganger i året en rapport til NUIT og nasjonalt e-helsestyre som gir en oversikt over status og risiko på porteføljen.