Hopp til hovedinnhold

Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022 (oppdatert 2019)

Utgitt: 11.04.2019

Last ned Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022 (oppdatert 2019) (PDF)

De viktigste oppdateringene i strategien er:

  • Innbygger som ressurs: Vi må tilrettelegge for at innbyggerne kan bidra i egen behandling. Målet er en innovativ helsetjeneste som setter innbyggeren i sentrum.
  • Innovasjon: Offentlig sektor skal være en pådriver for innovasjon i næringslivet gjennom forutsigbare rammer. Det vil tilrettelegge for effektiv ressursbruk, økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Slik når vi bedre de helsepolitiske målene.
  • Informasjonssikkerhet: Innbyggerne skal ha tillit til at vi behandler helseopplysningene deres på en trygg og sikker måte. Det er en forutsetning for digitalisering at vi ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i de ulike e-helseløsningene.

Nasjonal e-helsestrategi og Plan for e-helse 2019-2022 (PDF) beskriver strategisk retning for målet om et digitalisert, samlet helsevesen som oppleves enklere, bedre og mer helhetlig for innbyggerne.