Hopp til hovedinnhold

Plan for internasjonale standarder 2021-2024

Dette dokumentet beskriver målbilde og plan for internasjonale standarder for perioden 2021-2024.

Last ned i PDF

Last ned Plan for internasjonale standarder 2021-2024 (PDF)

Om planen

Behovet for standarder innen e-helse er stort, og drives av økt digitalisering på mange områder. Internasjonale standarder legger til rette for raskere og mer effektiv utvikling av sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Bruk av internasjonale standarder vil være en forutsetning for fremtidens samhandling.

Denne planen er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet jf. Tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse for 2021.

Planen beskriver tiltak og anbefalinger om bruk av internasjonale standarder på prioriterte områder, inkludert tiltak for å fremme innovasjon og næringsutvikling. Dokumentet beskriver også forutsetninger for gjennomføring, i form av økt finansiering over statsbudsjettet til Direktoratet for e-helse og aktuelle standardiseringsorganisasjoner, og økt egenfinansiert innsats fra relevante aktører.