Hopp til hovedinnhold

Plan for utvikling av felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten

Utgitt: 23.01.2019

Last ned Plan for utvikling av felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten (PDF)

Last ned revidert plan for felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten for 2020 (PDF)

Felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for enkel og sikker samhandling på tvers av virksomheter og forvaltningsnivå. Felles e-helseløsninger skal understøtte sammenfallende behov, og dette vil bidra til raskere, sikrere og mer kostnadseffektiv digitalisering.

Planen er en sammenstilling av tiltak som understøtter pågående initiativ som Helseplattformen, Felles plan for EPJ/PAS, Helsedataprogrammet og Pasientens legemiddelliste, samt anbefalt investeringstiltak for nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste Tiltakene kan realiseres gjennom prosjekter prioritert i nasjonal styringsmodell.

Felles grunnmur består av kodeverk og terminologi, felles grunndata, felleskomponenter, felles krav og retningslinjer og felles infrastruktur.