Hopp til hovedinnhold

Utredning om bruk av kunstig intelligens i helsesektoren

Kunstig intelligens (KI) er i stadig utvikling og det skjer mye innen forskning og produktutvikling. Direktoratet for e-helse har gjort en utredning om kunstig intelligens som en del av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med ny Nasjonal helse- og sykehusplan.

Last ned rapporten "Utredning om bruk av kunstig intelligens i helsesektoren" (PDF)

Internasjonalt satser mange land strategisk på kunstig intelligens både i statlig og privat sektor. Flere land er også kommet langt med å ta kunstig intellingens i bruk i helsesektoren. I Norge er KI i liten grad tatt i bruk i helse så langt og potensialet er stort.

Kunstig intelligens kan blant annet brukes i kreftbehandling

Innen kreftbehandling kan KI støtte helsepersonell i tolking av bilder. Innen persontilpasset medisin kan KI gi beslutningsstøtte ved diagnostisering og valg av behandling slik at pasienten kan få en mer tilpasset og spisset behandling basert på spesifikk informasjon om den enkelte pasient.

Innen administrative støttesystemer og logistikk kan KI gi bedre ressursplanlegging og styring. Disse løsningene kan bidra til effektivitets- og kvalitetsforbedring samt at pasientene bli mer aktive deltakere i egen helse og helsehjelp.

Hvordan komme i gang med kunstig intelligens i helsesektoren?

I rapporten ser vi både på muligheter og utfordringer med å ta i bruk KI i helse. Vi ser på hvilken rolle KI kan spille i sektoren, hvilke målsettinger vi skal ha med bruken av teknologien samt hva vi må gjøre for at vi skal kunne legge til rette for at vi kommer i gang.

Et av hovedpunktene er at KI bør brukes til å støtte opp under målene i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-23 (NHSP).