Hopp til hovedinnhold

Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjoner

Fag- og interesseorganisasjonar skal ha moglegheit til å gje råd og fremje sine synspunkt på nasjonal e-helsestrategi- og portefølje, forvaltningsstyring og utvalde sentrale problemstillingar i nasjonale prosjekt.

Møter i 2021

07.05.2021

Sakspapir Nasjonal arena 7. mai 2021 (PDF)

Presentasjon Nasjonal arena 7. mai 2021 (PDF)

Referat Nasjonal arena 7. mai 2021 (PDF)

Møter i 2020

24.09.2020

Agenda og sakspapir Nasjonal arena 24.09.2020 (PDF)

Presentasjon Nasjonal arena 24. september 2020 (PDF)

Referat Nasjonal arena 24. september 2020 (PDF)

Møter i 2019

24.10.2019

Saksunderlag Nasjonal arena for samhandling 24.10.19 (PDF)

Presentasjon Nasjonal arena for samhandling 24.10.19 (PDF)

Referat Nasjonal arena for samhandling 24.10.19 (PDF)

26.04.2019

Agenda og saksdokument Nasjonal arena for samhandling 26.04.19 (PDF)

Leitar du etter eldre møtedokument? Ta kontakt med Sekretariatet for nasjonal styringsmodell for e-helse.

Føremål

Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjonar skal legge til rette for at desse får moglegheit til å gje råd og fremje sine synspunkt på nasjonal e-helsestrategi- og portefølje, forvaltningsstyring og utvalde sentrale problemstillingar i nasjonale prosjekt.

Arenaen vart etablert i 2016 og skal bidra til koordinert dialog mellom Direktoratet for e-helse og organisasjonane.

Det blir halde to møte i året. Eit bredt spekter av fag- og interesseorganisasjonar er representert.

Mandat Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjonar (PDF)