Hopp til hovedinnhold

Nasjonalt e-helseråd

Nasjonalt e-helseråd er øvste organ i Nasjonal rådsmodell for e-helse og aktørane er representerte ved toppleiarane sine eller representantar for toppleiinga.

Bakgrunn og formål

Nasjonalt e-helsestyre blei etablert i 2016. I 2022 endra utvalet namn til Nasjonalt e-helseråd for å betre spegle faktisk ansvar og formål.

Formålet til Nasjonalt e-helseråd er å gi råd om strategiske vegval på e-helseområdet, og tilrå prioritering og gjennomføring av tiltak for ei heilskapleg e-helseutvikling med effektiv utnytting av ressursane.

Oppgåver og ansvar

Nasjonalt e-helseråd skal:

  • Drøfte og gi tilråding til endringar i rammevilkår som regelverk, finansieringsmodellar, organisering osb.
  • Tilrå felles strategisk retning og prioriterte mål gjennom nasjonal e-helsestrategi med tilhøyrande handlingsplanar. Følgje opp måloppnåing og tilrå nødvendige prioritering og justering av strategien.
  • Tilrå vegkart og nasjonal e-helseportefølje.
  • Drøfte og gi tilråding knytt til strategiske planar eller prioritering og gjennomføring av strategiske e-helsetiltak.
  • Drøfte og gi tilråding til utvalde prinsipielle og strategiske vurderingar i programma knytt til strategisk innretning, heilskapleg prioritering og finansiering.
  • Drøfte og gi tilråding om investeringar og tiltak i nasjonal e-helseportefølje som medfører endringar i kostnader til forvaltning og drift av dei nasjonale e-helseløysingane.
  • Nasjonalt e-helseråd vedtek mandat for NUIT og NUFA. Direktoratet for e-helse vedtek mandat for Nasjonalt e-helseråd.

Møter og saksdokumenter

Mal for toppnotat Nasjonalt e-helseråd (Word)

Møter 2024

21.03.2024

Agenda og sakspapir Nasjonalt e-helseråd 21. mars 2024 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 5-24 Drift og forvaltningskostnader Norsk helsenett SF (PDF)

Vedlegg 4A Sak 6-24 Veikart for Helsenorge (PDF)

Presentasjon til Nasjonalt e-helseråd 21. mars 2024 (PDF)

Referat frå Nasjonalt e-helseråd 21. mars 2024 (PDF)

20.06.2024

17. – 18.10.2024

05.12.2024

Møter 2023

16.03.2023

Agenda og sakspapir Nasjonalt e-helseråd 16. mars 2023 (PDF)

Vedlegg 2A_Sak 3-23_Plan for realisering av Nasjonal e-helsestrategi februar 2023 (PDF)

Vedlegg 2B_Sak 3-23_Nasjonal e-helsestrategi Q1 2023 (PDF)

Vedlegg 4A_Sak 5-23_Evaluering av prismodeller - Innspillsnotat, 3. mars 2023 (PDF)

Presentasjon frå Nasjonalt e-helseråd 16. mars 2023 (PDF)

Referat frå Nasjonalt e-helseråd 16. mars 2023 (PDF)

23.06.2023

Agenda og sakspapir Nasjonalt e-helseråd 23. juni 2023 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 15-23 Tallgrunnlag Norsk helsenett SF 17.04.23 (PDF)

Presentasjon frå Nasjonalt e-helseråd 23. juni 2023 (PDF)

Referat frå møte i Nasjonalt e-helseråd 23. juni 2023 (PDF)

03. – 04.10.2023

Agenda og sakspapir Nasjonalt e-helseråd 4. oktober 2023 (PDF)

Presentasjon frå møte i Nasjonalt e-helseråd 4. oktober 2023 (PDF)

Referat frå møte i Nasjonalt e-helseråd 4. oktober 2023 (PDF)

14.12.2023

Agenda og sakspapirer Nasjonalt e-helseråd 14. desember 2023 (PDF)

Vedlegg 6A sak 35-23 Felles rammer og anbefalinger for anskaffelser av journalløsninger (PDF)

Presentasjon frå Nasjonalt e-helseråd 14. desember 2023 (PDF)

Referat frå Nasjonalt e-helseråd 14. desember 2023 (PDF)

Møter 2022

Ekstra møte 04.02.2022

Agenda og sakspapir ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 4. februar 2022 (PDF)

Vedlegg 1A Sak 2-22 Nasjonal e-helsestrategi - endringsområder og utkast mål (PDF)

Presentasjon frå ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 4. februar 2022 (PDF)

Referat frå ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 4. februar 2022 (PDF)

30.03.2022

Agenda og sakspapir Nasjonalt e-helsestyre 30. mars 2022 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 7-22 Nasjonal e-helsestrategi – arbeidsutkast – innspill til prioriterte mål og tiltak (PDF)

Presentasjon frå Nasjonalt e-helsestyre 30. mars 2022 (PDF)

Referat frå Nasjonalt e-helsestyre 30. mars 2022 (PDF)

Ekstra møte 13.05.2022

Agenda og sakspapir ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 13. mai 2022 (PDF)

Vedlegg 1A Sak 17-22 Ny e-helsestrategi V 0.9 før høring (PDF)

Vedlegg 1B Sak 17-22 Ny e-helsestrategi Mulige initiativer og prosess (PDF)

Presentasjon frå ekstramøte i Nasjonalt e-helsestyre 13. mai 2022 (PDF)

Referat frå ekstramøte i Nasjonalt e-helsestyre 13. mai 2022 (PDF)

08.06.2022

Agenda og sakspapir Nasjonalt e-helsestyre 8. juni 2022 (PDF)

Vedlegg 4A_Sak 23-22_Kommunal sektors ambisjoner på e-helseomradet April 2022 (PDF)

Vedlegg 5A_Sak 24-22_Nasjonalt e-helseråd - revidert mandat (PDF)

Vedlegg 5B_Sak 24-22_NUIT - revidert mandat (PDF)

Vedlegg 5C_Sak 24-22_NUFA - revidert mandat (PDF)

Vedlegg 9A_Sak 28-22_Hvordan avlaste fastlegene (PDF)

Presentasjon frå Nasjonalt e-helsestyre 8. juni 2022 (PDF)

Referat frå Nasjonalt e-helsestyre 8. juni 2022 (PDF)

20.–21.09.2022

Agenda og sakspapir Nasjonalt e-helseråd 21. september 2022 (PDF)

Presentasjon til Nasjonalt e-helseråd 20. - 21. september 2022 (PDF)

Presentasjon Helseplattformen 20. - 21. september 2022 (PDF)

Presentasjon Trondheim kommune 21. september 2022 (PDF)

Referat frå Nasjonalt e-helseråd 21. september 2022 (PDF)

02.12.2022

Agenda og sakspapir Nasjonalt e-helseråd 2. desember 2022 (PDF)

Presentasjon frå Nasjonalt e-helseråd 2. desember 2022 (PDF)

Vedlegg 3A_Sak 41-22_ Helseteknologiordning Utredning v.0.85 (PDF)

Vedlegg 3B_Sak 41-22_Velferdsteknologi - tilleggsdokument til helseteknologiordning - v.15.11.22 (PDF)

Vedlegg 4A_Sak 42-22_Nasjonal e-helsestrategi per 18.11.22 (PDF)

Vedlegg 4B_Sak 42-22_Plan for realisering av nasjonal e-helsestrategi v.0.9 per 18.11.22 (PDF)

Vedlegg 5A_Sak 43-22_Digital helse- og smittevernberedskap (PDF)

Referat frå Nasjonalt e-helseråd 2. desember 2022 (PDF)

Møter 2021

09.12.2021

Sakspapir Nasjonalt e-helsestyre 9. desember 2021 (PDF)

Vedlegg 5A Sak 38-21 Forslag til veikart versjon 21.1 (PDF)

Vedlegg 6A_Sak 39-21_Sentralt styringsdokument steg 2 versjon 0.9 utvalgte tema (PDF)

Presentasjon frå møte i Nasjonalt e-helsestyre 9. desember 2021 (PDF)

Referat frå Nasjonalt e-helsestyre 9. desember 2021 (PDF)

04.11.2021

Agenda og sakspapir ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 4. november 2021 (PDF)

Presentasjon til ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 4. november 2021 (PDF)

Referat frå ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 4. november 2021 (PDF)

21.–22.09.2021

Agenda og sakspapir Nasjonalt e-helsestyre 21. - 22. september 2021 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 26-21 Innspill fra NUIT - evaluering av nasjonal styringsmodell for e-helse (PDF)

Vedlegg 4A_Sak 27-21_Ny nasjonal e-helsestraetgi (PDF)

Vedlegg 4B Sak 27 21 Ny nasjonal e-helsestrategi fra 2023 (PDF)

Vedlegg 5A_Sak 28-21_Prioritering av tiltak som en del av steg 2 i program for digital samhandling (PDF)

Vedlegg 5B_Sak 28-21_Tiltaksbeskrivelser av tiltak steg 2 (PDF)

Presentasjon frå møte i Nasjonalt e-helsestyre 22. september 2021 (PDF)

Referat frå møte i Nasjonalt e-helsestyre 22. september 2021 (PDF)

10.06.2021

Agenda og sakspapir Nasjonalt e-helsestyre 10. juni 2021 (PDF)

Presentasjon frå møte i Nasjonalt e-helsestyre 10. juni 2021 (PDF)

Referat frå møte i Nasjonalt e-helsestyre 10. juni 2021, oppdatert (PDF)

06.05.2021

Sakspapir ekstra møte Nasjonalt e-helsestyre 6. mai 2021 (PDF)

Presentasjon til ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 6. mai 2021 (PDF)

Referat frå møte i Nasjonalt e-helsestyre 6. mai (PDF)

18.03.2021

Sakspapir Nasjonalt e-helsestyre 18. mars 2021 (PDF)

Presentasjon til Nasjonalt e-helsestyre 18. mars 2021 (PDF)

Referat frå møte i Nasjonalt e-helsestyre 18. mars 2021 (PDF)

Møter i 2020

13.02.2020 (Ekstra møte)

Agenda og saksdokument til Nasjonalt e-helsestyre 13. februar 2020 (PDF)

Agenda og saksdokument styringsgruppemøte for Akson 13. februar 2020 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 13. februar 2020 (PDF)

Referat Styringsgruppemøte for Akson 13. februar 2020 (PDF)

27.02.2020

Sakspapir styringsgruppemøte for Akson 27. februar 2020 (PDF)

Referat Styringsgruppemøte for Akson 27. februar 2020 (PDF)

06.05.2020

Sakspapir Nasjonalt e-helsestyre 6. mai 2020 (PDF)

Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 6. mai 2020 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 6. mai 2020 (PDF)

01.07.2020

Agenda og møtedokument Nasjonalt e-helsestyre 1. juli 2020 (PDF)

Presentasjon styringsgruppemøte for Akson 1. juli 2020 (PDF)

Referat Styringsgruppemøte for Akson 1. juli 2020 (PDF)

17.09.2020

Agenda og møtedokument til Nasjonalt e-helsestyre 17. september 2020 (PDF)

Presentasjon til Nasjonalt e-helsestyre 17. september 2020 (PDF)

Referat frå Nasjonalt e-helsestyre 17. september 2020 (PDF)

13.11.2020 (Ekstra møte)

Sakspapir Nasjonalt e-helsestyre 13. november 2020 (PDF)

Presentasjon møte i Nasjonalt e-helsestyre 13. november 2020 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 13. november 2020 (PDF)

16.12.2020

Sakspapir Nasjonalt e-helsestyre 16. desember 2020 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 37-20 Statusrapport nasjonal e-helseportefølje november 2020 (PDF)

Vedlegg 3B Sak 37-20 Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje oktober 2020 (PDF)

Presentasjon møte i Nasjonalt e-helsestyre 16. desember 2020 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 16. desember 2020 (PDF)

Leitar du etter eldre møtedokumenter?

Ta kontakt med Sekretariatet for nasjonal rådsmodell for e-helse.

Mandat

Mandat for Nasjonalt e-helseråd (PDF)

Representanter i Nasjonalt e-helseråd

NavnVirksomhet
Rune SimensenHelse Sør-Øst RHF (leder av Nasjonalt e-helseråd)
Erik HansenHelse Vest RHF
Per Olav SkjesolHelse Midt-Norge RHF
Barthold VonenHelse Nord RHF
Mariann HornnesDirektoratet for e-helse
Jan Arild Lyngstad​Helsedirektoratet
Christine Bergland

Folkehelseinstituttet (FHI)

​Svein LyngrothOslo kommune
Jan-Hugo Sørensen​Nordreisa kommune
Kjell WolffBergen kommune
​Camilla DunsædKristiansand kommune
Wenche P. DehliTrondheim kommune
​Kristin W. Wieland​KS
Frode Danielsen​Digitaliseringsdirektoratet
​Ivar HalvorsenDen norske Legeforening

Mina Gerhardsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen
​Lilly Ann ElvestadFFO​
Kai Øivind BrendenNorsk Sykepleierforbund
Johan Ronæs​Norsk helsenett SF

Kontakt

Sekretariatet for Nasjonal rådsmodell for e-helse: [email protected]