Hopp til hovedinnhold

NUFA (Fagutvalet)

NUFA er et fagutvalg hvor sentrale fagpersoner innen helsefag og arkitektur og innbyggerbehov er representert for å gi råd og vurderinger.

Bakgrunn og formål

NUFA er eit fagutval kor sentrale fagpersonar innan helsefag og arkitektur og innbyggjarbehov er representert for å gi råd og vurderingar.

Fagutvalet og arkitekturutvalet blei i 2010 etablert som to separate utval, men har i praksis fungert som eitt utval (NUFA) dei siste åra.

Formålet til NUFA er å gi råd og tilrådingar om helsefaglege behov, innbyggjars behov og arkitekturval på e-helseområdet.

Ansvar og oppgåver

NUFA skal:

  • gi råd vedrørande sentrale faglege problemstillingar innan helsefag, innbyggjars behov og arkitektur
  • gi råd om nasjonal arkitekturstyring og rammer
  • gi innspel og råd om faglege behov som kan påverke framtidige initiativ og justering av mål i nasjonal e-helsestrategi
  • synleggjere behov og tilrå nye normerande produkt om standardar, kodeverk, terminologi, arkitektur, informasjonssikkerheit osb., og dessutan gi råd i relevante problemstillingar knytt til desse
  • drøfte problemstillingar innan helsefag, arkitektur eller innbyggjarperspektivet på førespurnad frå NUIT

Mal for toppnotat til NUFA (Word)

Møter i 2024

24. – 25.01. 2024

Sakspapir NUFA 24. - 25. januar 2024 (PDF)

Vedlegg 5A Sak 6-24 Rapport fra arbeidsgruppe - Norsk involvering i IHE (PDF)

Presentasjon NUFA 24. - 25. januar 2024 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 24. - 25. januar 2024 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 24. - 25. januar 2024 (PDF)

24. – 25.04.2024

28.– 29.09.2024

30. – 31.10.2024

Møter i 2023

25. – 26.01.2023

Sakspapir NUFA 25. - 26. januar 2023 (PDF)

Vedlegg 5A_Sak 7-23_Trendkort 2023 (PDF)

Presentasjon NUFA 25. - 26. januar 2023 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 25. - 26. januar 2023 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 25. - 26. januar 2023 (PDF)

26. – 27.04.2023

Sakspapir NUFA 26. - 27. april 2023 (PDF)

Vedlegg 4A_Sak 16-23_EHDS forordningsforslaget - European Health Data Space (PDF)

Presentasjon NUFA 26. - 27. april 2023 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 26. - 27. april 2023 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 26. - 27. april 2023 (PDF)

30. – 31.08.2023

Sakspapir NUFA 30. - 31. august 2023 (PDF)

Presentasjon NUFA 30. - 31. august 2023 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 30. - 31. august 2023 Dag 2 - Temadag Helseplattformen (PDF)

Referat NUFA 30. - 31. august 2023 (PDF)

25. – 26.10.2023

Sakspapir NUFA 25. - 26. oktober 2023 (PDF)

Vedlegg 4A Sak 38-23 Nasjonal e-helsestrategi - Konkretisering og operasjonalisering av mål 1 (PDF)

Vedlegg 8A Sak 41-23 Handlingsplan Normen 2024 (PDF)

Presentasjon NUFA 25. - 26. oktober 2023 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 25. - 26. oktober 2023 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 25. - 26. oktober 2023 (PDF)

Møter i 2022

26.–27.01.2022

Sakspapir NUFA 26. og 27. januar 2022 (PDF)

Presentasjon NUFA 26. og 27. januar Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 26. og 27. januar Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 26. og 27. januar 2022 , oppdatert (PDF)

22.03.2022: ekstramøtet i NUFA

Sakspapir ekstramøte i NUFA 22. mars 2022 (PDF)

Vedlegg 1A Sak 11-22 Nasjonal e-helsestrategi - arbeidsutkast - innspill til prioriterte mål og tiltak (PDF)

Presentasjon ekstramøte i NUFA 22. mars 2022 (PDF)

Referat ekstramøte NUFA 22. mars 2022 (PDF)

27.–28.04.2022

Sakspapir NUFA 27. og 28. april 2022 (PDF)

Presentasjon NUFA 27. og 28. april Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 27. og 28. april Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 27. og 28. april 2022 (PDF)

31.08–01.09.2022

Sakspapir NUFA 31. august - 1. september 2022 (PDF)

Vedlegg 3A_Sak 25-22 Samarbeidsmodell for internasjonale standarder v 0.8 (PDF)

Vedlegg 7A_Sak 29-22 Underlag til sak om ny nasjonal e-helsestrategi (PDF)

Presentasjon NUFA 31. august og 1. september 2022 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 31. august og 1. september 2022 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 31. august - 1. september 2022 (PDF)

26.–27.10.2022

Vedlegg 8A_Sak 41-22_Digital Samhandling - anbefaling om prinsipper for sentral- og lokal lagring (PDF)

Sakspapir NUFA 26. - 27. oktober 2022 (PDF)

Presentasjon NUFA 26. og 27. oktober 2022 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 26. og 27. oktober 2022 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 26. og 27. oktober 2022 (PDF)

Møter i 2021

27.–28.01.2021

Sakspapir NUFA 27. og 28. januar 2021 (PDF)

Presentasjon NUFA 27. og 28. januar 2021 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 27. og 28. januar 2021 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 27. og 28. januar 2021 (PDF)

21.–22.04.2021

Sakspapir NUFA 21. og 22. april 2021 – oppdatert (PDF)

Vedlegg 2A Sak 11-21 NUFA 21. og 22. april 2021 Målbildet for helhetlig samhandling

Presentasjon NUFA 21. og 22. april 2021 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 21. og 22. april 2021 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 21. og 22. april (PDF)

01.–02.09.2021

Sakspapir NUFA 1. og 2. september 2021 (PDF)

Vedlegg 7A Sak 25-12 Nasjonal e-helsestrategi 2023 nåsituasjonsanalyse v0.7 (PDF)

Vedlegg 7B Sak 25-12 Utfyllende - Nasjonal e-helsestrategi 2023 nåsituasjonsanalyse v0.7 (PDF)

Presentasjon NUFA 1. og 2. september 2021 dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 1. og 2. september 2021 dag 2 (PDF)

Referat NUFA 1. - 2. september 2021 (PDF)

27. –28.10.2021

Sakspapir NUFA 27. og 28. oktober 2021 (PDF)

Vedlegg 4A Presentasjon scenarioutvikling (Video/Vimeo)

Presentasjon NUFA 27. og 28. oktober Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 27. og 28. oktober Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 27. og 28. oktober 2021 (PDF)

Møter i 2020

29.–30.01.2020

Sakspapir NUFA 29. og 30. januar 2020 (PDF)

Vedlegg 5ASak 6-20 NUFA 29. og 30. januar 2020 Felles hjelpenummer_Prosjektbegrunnelse utkast (PDF)

Vedlegg 5BSak 6-20_NUFA 29. og 30. januar 2020 Felles hjelpenummer utkast prosjektforslag (PDF)

Vedlegg 7ASak 8-20 NUFA 29. og 30. januar 2020 Felles plan grensesnitt og overgang til strukturert journal (PDF)

NUFA 29.-30. jan 2020_Utredning om bruk av kunstig intelligens i helsesektoren (PDF)

Presentasjon 29. og 30. januar 2020 Dag 1 (PDF)

Presentasjon 29. og 30. januar 2020 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 29. og 30. januar 2020 (PDF)

22.04.2020

Presentasjon NUFA 22. april 2020 (PDF)

Referat NUFA 22. april 2020 (PDF)

12.06.2020

Sakspapir NUFA 12. juni 2020 (PDF)

Presentasjon NUFA 12. juni 2020 (PDF)

Referat NUFA 12. juni 2020 (PDF)

26.08.2020

Sakspapir NUFA 26. august 2020 (PDF)

Vedlegg 7A Sak 30 Strategisk analyse (PDF)

Presentasjon møte i NUFA 26. august 2020 (PDF)

Referat NUFA 26. august 2020 (PDF)

28.–29.10.2020

Sakspapir NUFA 28. og 29. oktober 2020 (PDF)

Vedlegg 5A Sak 37 NUFA 28. og 29.okt 2020 Porteføljestyring 2.0 Delrapport kriterier og porteføljesegmenter (PDF)

Presentasjon NUFA 28. og 29. oktober 2020 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 28. og 29. oktober 2020 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 28. og 29. oktober 2020 (PDF)

Leitar du etter eldre møtedokument? Ta kontakt med Sekretariatet for nasjonal rådsmodell for e-helse.

Mandat

Mandat for NUFA (PDF)

Representantar i NUFA

NUFAs samansetjing skal reflektere aktørane i Nasjonalt e-helseråd og NUIT.

I tillegg kan det vere særskilde behov for ytterlegare representasjon i NUFA for å sikre fagleg tyngd innan spesifikke område. NUFA skal ha representasjon frå både helsefagsida og arkitektursida.

VirksomhetNavn
Hans Löwe Larsen (leiar av NUFA) Direktoratet for e-helse
Jacob Holter GrundtDirektoratet for e-helse
Mohammad Nouri SharikabadFolkehelseinstituttet
Line Andreassen SæleFolkehelseinstituttet
Stine SlørdalHelse Midt-Norge RHF
Lars Henrik HegrenæsHelse Midt-Norge RHF
Jon GuptaHelse Sør-Øst RHF
Per MeinichHelse Sør-Øst RHF
Terje BremnesHelse Vest RHF
Ola JøsendalHelse Vest RHF
Randi BrendbergHelse Nord RHF
Øyvind BrobackHelse Nord RHF
Anne-Marit RennemoOslo kommune
Ann-Kristin SmildenBærum kommune
Heidi SlagsvoldKS
Kjetil LøyningKS e-helse
Arild IversenBergen kommune
Thor Johannes BragstadTrondheim kommune
Petter BrelinFastlege (utnevnt av Dnlf)
Ronny HoltenNorsk Helsenett SF (NHN)
Arnfinn Aarnes

​Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Sverre UrDiabetesforbundet
Børge Myrlund LarsenHelsedirektoratet
Thore ThomassenHelsedirektoratet
Jim J. YangDigitaliseringsdirektoratet
Maren KroghApotekforeningen
Sissel SkarsgårdNorsk Sykepleierforbund
Stein Olav SkrøvsethNasjonalt senter for e-helseforskning
Elin ThygesenUniversitetet i Agder

Kontakt

Sekretariatet for Nasjonal rådsmodell for e-helse: [email protected]