Hopp til hovedinnhold

NUIT (Prioriteringsutvalet)

NUIT innstiller årleg prioritering av nasjonal e-helseportefølje. I tillegg gir NUIT råd og tilrådingar i taktiske og strategiske problemstillingar.

Bakgrunn og formål

NUIT blei etablert i 2012 for å sikre prioritering av nasjonale IKT-tiltak i helse- og omsorgssektoren.

Formålet til NUIT er å gi råd om prioriteringar, følgje opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, vegkart og nasjonal e-helsestrategi, og tilrå strategiske tema til Nasjonalt e-helseråd.

Ansvar og oppgåver

NUIT skal:

  • gi råd om prioritering av nasjonale e-helsetiltak
  • følgje opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje og vegkart, og tilrå risikoreduserande tiltak
  • følgje opp gjennomføring av nasjonal e-helsestrategi og gi tilrådingar til prioriteringar og nødvendige justeringar, og dessutan løfte sentrale behov til Nasjonalt e-helseråd
  • tilrå strategiske tema til Nasjonalt e-helseråd, og foreslå strategiske saker frå sektor, som skal behandlast i rådsmodellen. NUIT skal som hovudregel i forkant behandle saker som skal til Nasjonalt e-helseråd
  • foreslå saker for behandling i NUFA, før vidare behandling i NUIT, ved behov for drøfting av problemstillingar innan helsefag, innbyggjarperspektivet eller arkitektur.
  • gi råd i prinsipielle og strategiske vurderingar i programma knytt til strategisk innretning, heilskapleg prioritering og finansiering
  • gi råd om investeringar og tiltak i nasjonal e-helseportefølje som medfører endring i kostnader til forvaltning og drift av dei nasjonale e-helseløysingane

Møter og saksdokument

Mal for toppnotat til NUIT (Word)

2024

15.02.2024

23.05.2024

05.09.2024

14.11.2024

2023

16.02.2023

Sakspapir møte i NUIT 16. februar 2023 (PDF)

Vedlegg 4A_Sak 5-23_SFM Estimater for drift og forvaltning (PDF)

Vedlegg 7A Sak 8-23 Plan for realisering av Nasjonal e-helsestrategi februar 2023 (PDF)

Vedlegg 7B Sak 8-23 Nasjonal e-helsestrategi Q1 2023 (PDF)

Vedlegg 8A_Sak 9-23_ Notat oppsummering av høringsinnspill plan legemidler (PDF)

Presentasjon møte i NUIT 16. februar 2023 (PDF)

Referat NUIT 16. februar 2023 (PDF)

25.05.2023

Sakspapir møte i NUIT 25. mai 2023 (PDF)

Vedlegg 4A Sak 17-23 Notat_Oppdrag om indikatorer TB 2023 (PDF)

Vedlegg 5A Sak 18-23 Felles journalløft for kommuner utenfor helseregionen Midt-Norge (PDF)

Presentasjon til NUIT 25. mai 2023 (PDF)

Referat NUIT 25. mai 2023 (PDF)

14.09.2023

Sakspapir møte i NUIT 14. september 2023 (PDF)

Vedlegg 5A Sak 32-23 EHDS forordningsforslaget - European Health Data Space (PDF)

Vedlegg 8A Sak 35-23, foreløpig versjon av Veikart for nasjonal e-helsestrategi (PDF)

Presentasjon møte i NUIT 14. september 2023 (PDF)

Referat NUIT 14. september 2023 (PDF)

Ekstra møte 31.10.2023

Sakspapir ekstramøte i NUIT 31. oktober 2023 (PDF)

Vedlegg 1A Sak 43-23 Digital Samhandling - Estimat NHN 2024 v.1.0 (PDF)

Vedlegg 1B Sak 43-23 Digital Samhandling - Estimat E-helse 2024 v.1.0 (PDF)

Vedlegg 1C Sak 43-23 Innspill fra programstyrene til PLL og. PDS v.1.0 (PDF)

Presentasjon til ekstramøte NUIT 31. oktober 2023 (PDF)

Referat ekstramøte NUIT 31. oktober 2023 (PDF)

16.11.2023

Sakspapir møte i NUIT 16. november 2023 (PDF)

Vedlegg 2A Sak 48-23 Felles rammer og anbefalinger for anskaffelser av journalløsninger (PDF)

Vedlegg 6A Sak 52-23 Veikart for nasjonal e-helsestrategi (PDF)

Vedlegg 6B Sak 52-23 Plan for Realisering av Nasjonal e-helsestrategi 2024 – indikatorer og prosessbeskrivelse (PDF)

Presentasjon til NUIT 16. november 2023 (PDF)

2022

17.02.2022

Sakspapir møte i NUIT 17. februar 2022 (PDF)

Vedlegg 5A Sak 6-22 Forslag til veikart versjon 22.1 (PDF)

Vedlegg 7A Sak 8-22 Strategi for digital sikkerhet - strategiske områder pr. 02.02.22 (PDF)

Presentasjon møte i NUIT 17. februar 2022 (PDF)

Referat NUIT 17. februar 2022 (PDF)

Ekstra møte 08.04.2022

Agenda og sakspapir ekstramøte i NUIT 08. april 2022 (PDF)

Vedlegg 1A Sak 14-22 Ny nasjonal e-helsestrategi fra 2023 - innledning og målbeskrivelser i v0.7 (PDF) – oppdatert 04.04

Vedlegg 1B Sak 14-22 Ny nasjonal e-helsestrategi fra 2023 - Tiltak i v0.3 (PDF) – oppdatert 04.04

Presentasjon frå ekstramøte i NUIT 08. april 2022 (PDF)

Referat ekstramøte NUIT 08. april 2022 (PDF)

19.05.2022

Agenda og sakspapir til møte i NUIT 19. mai 2022 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 20-22 Tryggere helseapper - anbefaling - til innspill NUIT 19. mai 2022 (PDF)

Vedlegg 4A Sak 21-22 Forslag til veikart versjon 22.2 (PDF)

Presentasjon møte i NUIT 19. mai 2022 (PDF)

Referat NUIT 19. mai 2022 (PDF)

14.09.2022

Agenda og sakspapir møte i NUIT 14. september 2022 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 35-22 Forslag til veikart versjon 22.3 (PDF)

Vedlegg 5A Sak 37-22 Plan for digitalisering på legemiddelområdet_høringsversjon 0.5 (PDF)

Vedlegg 5B Sak 37-22_Toppnotat NUFA Legemiddel grunndata - behov og omfang (Word)

Vedlegg 6A Sak 30-22 Samarbeidsmodell for internasjonale standarder v 0.8 (PDF)

Presentasjon møte i NUIT 14. september 2022 (PDF)

Referat NUIT 14. september 2022 (PDF)

17.11.2022

Agenda og sakspapir til møte i NUIT 17. november 2022 (PDF)

Vedlegg 5B Sak 46-22 Strategi digital smittevernberedskap - versjon 1.0 (PDF)

Vedlegg 9A Sak 50-22 Automatisert innrapportering (PDF)

Vedlegg 6A Sak 47-22 Nasjonal e-helsestrategi per 3.11.2022 (PDF)

Vedlegg 6B Sak 47-22 Dynamisk handlingsplan per 3.11.2022 (PDF)

Vedlegg 10A_Sak 51-22_2022 Helseteknologiordning Utredning v.0.75 (PDF)

Vedlegg 10B_Sak 51-22_Om velferdsteknologi_Tilleggsdokument til helseteknologiordning (PDF)

Presentasjon møte i NUIT 17. november 2022 (PDF)

Referat NUIT 17. november 2022 (PDF)

2021

18.02.2021

Sakspapir møte i NUIT 18. februar 2021 (PDF)

NUIT 18. februar 2021: Vedlegg 5A Sak 6-21 Tiltak til målbilde og plan for internasjonale standarder (PDF)

Presentasjon til NUIT 18. februar 2021 (PDF)

Referat NUIT 18. februar 2021 (PDF)

20.05.2021

Agenda og sakspapir til møte i NUIT 20. mai 2021 (PDF)

Presentasjon til NUIT 20. mai 2021 (PDF)

Referat NUIT 20. mai 2021 (PDF)

07.09.2021 (ekstraordinært møte)

Sakspapir ekstra møte i NUIT 7. september 2021 (PDF)

Vedlegg 1A Sak 19-21 Nasjonal e-helsestrategi 2023 nåsituasjonsanalyse v0.7 (PDF)

Presentasjon til NUIT 7. september 2021 (PDF)

Referat NUIT 7. september 2021 (PDF)

15.09.2021

Sakspapir møte i NUIT 15. september 2021 (PDF)

Vedlegg 4A Sak 25-21 Gevinstrealiseringsplan - medfinansiering til prosjekt Digital behandlings- og egenbehandlingsplan (PDF)

Vedlegg 4B Sak 25-21 Vedlegg gevinstrealiseringsplan 2021 til Digitaliseringsdirektoratet (PDF)

Vedlegg 4C Sak 25-21 Søknad om medfinansiering v. 1.1 pr 22.1- Digital behandlings- og egenbehandling (Excel)

Presentasjon til NUIT 15. september 2021 (PDF)

Referat NUIT 15. september 2021 (PDF)

19.11.2021

Sakspapir møte i NUIT 19. november 2021 (PDF)

Vedlegg 6A Sak 39-21 Forslag til veikart versjon 21.1 – oppdatert versjon (PDF)

Presentasjon fra møtet i NUIT 19. november 2021 (PDF)

Referat frå møte i NUIT 19. november 2021 (PDF)

Møter i 2020

14.02.2020

Agenda og sakspapir NUIT 14. februar 2020 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 5-20 Statusrapport portefølje (PDF)

Vedlegg 3A Sak 5-20 Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje januar 2020 (PDF)

Presentasjon frå NUIT 14. februar (PDF)

Akson-presentasjon (PDF)

01.04.2020

Saksunderlag ekstraordinært møte NUIT 1. april 2020 (PDF)

Referat møte NUIT 1. april 2020

13.05.2020

Sakspapir NUIT 13. mai 2020 (PDF)

Vedlegg 2A Sak 15-20, Statusrapport nasjonal e-helseportefølje april 2020 PDF)

Vedlegg 2C Sak 15-2,0 Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje mars 2020 (PDF)

Referat møte NUIT 13. mai 2020

Presentasjon møte i NUIT 13. mai 2020 (PDF)

17.06.2020

Sakspapir ekstra møte 17. juni 2020 (PDF)

Notat "Notat plikt – innføringstidspunkt" (PDF)

Referat NUIT 17. juni (PDF)

Presentasjon 17. juni 2020 (PDF)

09.09.2020

Sakspapir for møte i NUIT 9. september 2020 (PDF)

Referat møte NUIT 9. september 2020 (PDF)

Presentasjon møte i NUIT 9. september 2020 (PDF)

15.20.2020

Sakspapir ekstramøte i NUIT 15. oktober 2020 (PDF)

Referat ekstramøte i NUIT 15. oktober 2020 (PDF)

25.11.2020

Sakspapir møte i NUIT 25. november 2020 (PDF)

Vedlegg 3A_Sak 41-20 Statusrapport nasjonal e-helseportefølje november 2020 (PDF)

Vedlegg 3B_Sak 41-20 Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje oktober 2020 (PDF)

Referat møte NUIT 25. november 2020 (PDF)

Presentasjon møte i NUIT 25. november 2020 (PDF)

Leitar du etter eldre møtedokumenter?

Ta kontakt med Sekretariatet for nasjonal rådsmodell for e-helse.

Mandat

Mandat for NUIT (PDF)

Representantar i NUIT

NUIT blir leidd av Direktoratet for e-helse .

NUITs samansetjing skal i hovudsak reflektere aktørane i Nasjonalt e-helseråd.

NavnVirksomhet
Mariann Hornnes (Leder av NUIT)Direktoratet for e-helse
Morten Fronth-AndersenHelsedirektoratet
Asbjørn FinstadKS
Terje WistnerKS
Harald Sundt-OhlsenOslo kommune
Kristin BrekkeBergen kommune
Terje JørgensenBodø kommue
Odd RuudMoss kommune
Bjørn NilsenHelse Nord RHF
Ole Jørgen KirkelutenHelse Vest RHF
Per Olav SkjesolHelse Midt RHF
Ole Johan KvanHelse Sør-Øst RHF
Roger SchaefferFolkehelseinstituttet
Egil JohannesenFastlege
Anne-Lise HärterApotekforeningen
Bente ChristensenNorsk Sykepleierforbund
Bodil Rabben

Norsk helsenett SF (NHN)

Jon KirknesKreftforeningen

Eva Buschmann

FFO

Informasjon til nasjonale porteføljekontaktar

Følgjande dokument gir ramma for samarbeidet mellom nasjonalt porteføljekontor og nasjonale porteføljekontaktar. Dette gir informasjon om fristar for statusrapportering i kva malar, og dessutan når det er planlagt møte med nasjonalt porteføljekontor.

Rapportering frå nasjonale porteføljekontaktar (PPT)

Mal for statusoppdatering av nasjonale prosjekt (doc)

Mal for prosjektinfo og statusoppdatering til nasjonale forum (PPT)

Kontakt

Sekretariatet for nasjonal rådsmodell for e-helse: [email protected]