Hopp til hovedinnhold
Søk

Krav og anbefalinger for informasjonstjenesten:Kritisk informasjon

Informasjonstjenesten baserer seg på kritisk informasjon i kjernejournal. Med kritisk informasjon menes informasjon som man i en behandlingssituasjon ønsker at det varsles særskilt om til helsepersonell som har pasienten til behandling. Eksempler på kritisk informasjon er allergier, spesielle lidelser eller tidligere komplikasjoner ved anestesi.

Juridiske rammer

Her finner du lover og forskrifter som er relevante for informasjonstjenesten.

Normen med faktaark og veiledere

Normen er en bransjenorm for informasjonssikkerhet og personvern. Den er utarbeidet og forvaltet av organisasjoner og virksomheter i helsesektoren. Her får du oversikt over relevante faktaark og veiledere i Normen som gjelder for denne informasjonstjenesten.

Gå til nyeste versjon av Normen

Beskrivelse av informasjonsinnhold

Her får du oversikt over informasjonsmodeller, kodeverk og terminologi som er relevant for informasjonstjenesten.

Retningslinjer, veiledere og prinsipper

Her finner du retningslinjer, veiledere og prinsipper knyttet til informasjonstjenesten.

Samhandlingskomponenter og nasjonale e-helseløsninger

Her finner du en oversikt over samhandlingskomponenter og nasjonale e-helseløsninger som benyttes i informasjonstjenesten. Helsenettet er et medlemsnettverk for trygg og lovlig samhandling i helsetjenesten. Alle som skal ta i bruk eller tilby tjenester i Helsenettet må være medlem av Helsenettet.

Samhandlingskomponenter

Direktoratet for e-helse har utarbeidet denne reguleringsplanen for å veilede aktørene i sektor i deres digitaliseringsarbeid. Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for å gjøre seg kjent med og etterleve de krav og anbefalinger som finnes. I reguleringsplanen har vi sammenstilt eksisterende dokumentasjon fra en rekke ulike aktører, systematisert i forskjellige informasjonstjenester. Direktoratet for e-helse vil søke å holde reguleringsplanen oppdatert, men kan ikke garantere at det er tilfredsstillende presisjonsnivå og at det ikke forekommer feil eller inkonsistens i innholdet.