Søk

EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk

Standarden inneholder krav for å avlevere elektroniske pasientjournaler fra spesialisthelsetjenesten til Norsk helsearkiv.

Denne standarden inneholder krav til hvordan innholdet i en pasients EPJ skal organiseres ved uttrekk slik at det kan overføres til arkivdepot hos Norsk helsearkiv.  

Målgruppe

Obligatorisk for 
​Offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten 

Besluttet av:

Riksarkivaren 15.11.2016 med hjemmel i helsearkivforskriften § 11 første ledd.

Merk:

Privatpraktiserende spesialister har ikke plikt til å avlevere journaler til Norsk helsearkiv, jamfør helsearkivforskriften § 12 andre ledd.

Norsk helsearkiv

Lese mer om avlevering av elektronisk pasientarkivmateriale hos Norsk helsearkiv

Utgivers id
HIS 80509:2015
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
Postmottak, sentralbord
Fant du det du lette etter?
Ja Nei