Søk

Forespørsel og svar på forespørsel i tilknytning til pleie- og omsorgsmeldinger

Standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende eller svare på en forespørsel.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Utfasing av standarden

Standarden skal fases ut og vil bli erstattet av Helsefaglig dialog.

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhets-typer standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 16. 

Merk

Forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Sende anbefalt Motta anbefalt
Kommunal pleie- og omsorgstjeneste x x    
Fastleger x x    
Helseforetak og private sykehus x x    
Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap     x x
Utgivers id
HIS 1152:2006
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Skal erstattes av
Profil av
Endret
Standarden ble oppdatert 12/2019
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei