Søk

Henvisning ny tilstand

Standarden inneholder krav og presiseringer dersom pasienten skal henvises videre til andre aktører som yter helsehjelp.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Inneholder krav og presiseringer til hvordan Standard for elektronisk henvisning v2.0 [HIS 80517:2017] i forbindelse med en ny tilstand hos en pasient, for eksempel:

  • pasienten skal henvises til spesialisthelsetjenesten for utredning og/eller behandling
  • pasienten skal henvises til andre aktører som yter helsehjelp (psykolog, fysioterapeut, tannlege mv.)

Standarden er under innføring

Standarden skal erstatte Henvisning v.1.1 [HIS 80517:2014] og og Henvisning v1.0 [HIS 80517:2005]. For frister og tidsplaner innføring, se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Bruk av standarden

Virksomhetstype Sende anbefalt Motta anbefalt
Allmennlegetjenesten X  
​Kommunal helse- og omsorgstjeneste X X
Spesialisthelsetjenesten X X
Andre virksomheter som henviser til spesialist-helsetjenesten X  
Andre virksomheter som mottar henvisninger    X
Utgivers id
HIS 1207:2018
Utgitt
02/2018
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Under innføring
Profil av
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei