Søk

Henvisning v1.0

Standarden fases ut og erstattes av Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018).

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Utfasing av standarden

Standarden skal fases ut og erstattes av Henvisning ny tilstand [HIS 1207:2018].

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 2.

Forskriften sidestiller standarden med Henvisning v1.1 [HIS 80517:2014]

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
Allmennlegetjenesten X
Helseforetak og private sykehus X

Mer om henvisning

Meldingen sendes fra henvisende helsepersonell til en virksomhet i spesialisthelsetjenesten. Kopi av henvisningen kan sendes til andre relevante parter, for eksempel til pasientens fastlege eller til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Standarden skal ikke brukes ved viderehenvisning, dvs. henvisninger hvor ansinnitetsdato følger av opprinnelig henvisning.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei