Søk

Henvisning v1.1

Standarden beskriver en melding som skal brukes ved elektronisk sending og mottak av henvisning .

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Utfasing av standarden

Standarden skal fases ut og vil bli erstattet av Henvisning ny tilstand [HIS 1207:2018].

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2.

Forskriften sidestiller standarden med Henvisning v1.0 [HIS 80517:2005]

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Sende anbefalt Motta anbefalt
Allmennlegetjenesten x      
Helseforetak og private sykehus   x    
Øvrige virksomheter som henviser til spesialist-helsetjenesten/andre virksomheter som yter helsehjelp     x  
Øvrige virksomheter som yter helsehjelp og som mottar henvisninger        x

Mer om henvisning

Meldingen sendes fra henvisende helsepersonell til en virksomhet i spesialisthelsetjenesten. Kopi av henvisningen kan sendes til andre relevante parter, for eksempel til pasientens fastlege eller til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Standarden skal ikke brukes ved viderehenvisning, dvs. henvisninger hvor ansiennitetsdato følger av opprinnelig henvisning.

Tannhelsetjenesten må implementere standarden gjennom profilen Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten [HIS 1017:2010].

Utgivers id
HIS 80517:2014
Utgitt
02/2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
Henvisning og epikrise
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Skal erstattes av
Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018)
Forrige versjon
​Henvisning v1.0 (HIS 80517:2005)​​
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei