Søk

Immunologi v1.3 [Svarrapport]

Melding for sending av svar på laboratorieundersøkelser innenfor immunologi til rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Utfasing av standarden

Standarden er under utfasing og skal erstattes av Immunologi v1.4. For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 6. Forskriften sidestiller standarden med Immunologi v1.4 (HIS 1140:2014).

Merk

Forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
Virksomheter som utfører immunologiundersøkelser X  
Helseforetak og private sykehus   X
Allmennlegetjenesten   X
Pleie- og omsorgstjenesten   X
Utgivers id
HIS 1140:2008
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Under utfasing
Skal erstattes av
Profil av
Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei