Søk

M22 Oppgjørsresultat

Meldingene Oppgjørskrav, Oppgjørsresultat og Utbetaling er alle knyttet til utleverer sin kommunikasjon med Helfo om økonomisk oppgjør for utlevert vare

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Se også Dokumentasjon for e-resept hos Norsk Helsenett

Oppgjørsprosessen starter med at utleverer sender ett Oppgjørskrav til Helfo via NAVs meldingsmottak. Helfo svarer med et oppgjørsresultat, og sender deretter en utbetaling for det godkjente beløpet.

Målgrupper

Virksomhetstype Obligatorisk å motta
Apotek og bandasjister x

Besluttet av: Helsedirektoratet/Helfo med hjemmel i blåreseptforskriften § 12. Jf. også avtale om direkte oppgjør med apotek/bandasjist, hjemlet i folketrygdloven § 22-2

Utgivers id
R 15/08
Utgitt
16.4.2013
Utgiver
Norsk Helsenett
Dokumenttype
Standard
Emne
E-resept
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei