Søk

Vedtak etter psykisk helsevernloven

Standarden stiller krav til registrering og utskrift av vedtak om tvang etter psykisk helsevernlov.

Last ned standarden, med endringsmarkeringer i tekniske krav (PDF)

Bruk av standarden

Standarden er anbefalt av Helsedirektoratet

Anbefalt for 
Virksomheter i psykiske helsevern som treffer vedtak etter psykisk helsevernloven

Standarden bidrar til å forenkle prosessen for registrering av vedtak i EPJ. Samme registrering danner grunnlag for både elektronisk tvangsprotokoll og vedtaksskjema som skrives ut til pasient og eventuelt nærmeste pårørende. 

Enhetlig form for registrering av vedtak gir sammenlignbare tall for alle institusjoner i psykisk helsevern. Dette forenkler og forbedrer rapporteringen til Norsk pasientregister og fører til bedre oversikt over bruken av tvang innenfor den enkelte institusjon og den enkelte pasient. 

Nytt i versjon HIS 80702:2020

I denne versjonen er det tatt med krav som beskriver hvordan en pasients opphold i psykisk helsevern kan deles inn i forskjellige perioder bestemt av det aktuelle rettslige grunnlaget, og hvordan vedtakene skal knyttes opp mot disse periodene.

I tillegg er det foretatt en rekke forbedringer på bakgrunn av tilbakemeldinger fra sektoren.

Utgivers id
HIS 80702:2020
Utgitt
03/2020
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Erstatter
EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven (HIS 80702:2017) [utgått]
Kontakt faglige spørsmål
Helsedirektoratet - Psykisk helsevernloven
Kontakt tekniske spørsmål
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei