Søk

Anbefaling om bruk av HL7 FHIR for datadeling

For English version, see Recommendation for using HL7 FHIR for data sharing.

Dokumentet beskriver Direktoratet for e-helse sin overordnede anbefaling om å bruke HL7 FHIR for datadeling.

Anbefalingen er basert på tidligere utredninger i Direktoratet for e-helse, erfaringer i nasjonale og internasjonale prosjekter, generell adopsjon blant leverandører, anbefalinger og ibruktakelse fra e-helsemyndigheter i andre land og andre internasjonale standardiseringsorganisasjoner.

Dette er en retningslinje for aktører i helse- og omsorgssektoren som vurderer eller er i ferd med å ta i bruk datadeling.

Se også anbefaling om bruk av SMART on FHIR.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei