Søk

Målarkitektur for dokumentdeling

Dokumentdeling mellom aktører muliggjør overføring av kunnskap på tvers av virksomhetsgrenser og omsorgsnivåer samt legger til rette for mer effektiv samhandling gjennom pasientforløpet. Målarkitektur for nasjonal dokumentdeling er en beskrivelse av en fremtidig ønsket nasjonal situasjon for hvordan helsesektoren kan dele dokumenter på tvers, hvor man har tatt utgangspunkt i innbyggere og helsepersonell sine behov og lovmessige rettigheter.

Målarkitekturen har som målsetning å sikre nasjonal dokumentoversikt for alle pasienter, hvor pasienten selv eller personer med fullmakt, samt personell med tjenstlig behov, kan få innsyn i dokumentene.

Målgrupper

  • Dokumentet er primært rettet mot arkitekter og tekniske prosjektledere
  • Dokumentet er også relevant for beslutningstakere, prosjektledere og utviklere innen helse- og omsorgstjenesten.
Fant du det du lette etter?
Ja Nei