Søk

Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

Tilgjengelig fra: Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU)

Dette kodeverket benyttes for koding av diagnoser og funksjonsnivå innen psykisk helsevern for barn og unge.

Skal brukes som tilleggskoder til en del prosedyrekoder (NCMP og NCSP) og enkelte diagnosekoder (ICD-10).

Målgrupper

Obligatorisk for
​Virksomheter som har plikt til å rapportere virksomhetsdata til NPR.

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2‑2.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei