Søk

NCMP: Kodeverk for medisinske prosedyrer

Tilgjengelig fra: Prosedyrekodeverkene (NCMP, NCSP og NCRP)

NCMP er en klassifikasjon for medisinske prosedyrer til bruk i spesialisthelsetjenesten.

Den er utarbeidet for å kunne dokumentere systematisk medisinske tiltak og for å gi grunnlag for statistikk og dokumentasjon i forbindelse med innsatsstyrt finansiering (ISF).

Kodeverket oppdateres årlig.

Målgrupper

Obligatorisk for
Virksomheter som har plikt til å rapportere virksomhetsdata om medisinske prosedyrer til NPR.

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2‑2.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei