Søk

Norsk patologikodeverk

Tilgjengelig fra Norsk patologikodeverk

Norsk patologikodeverk ble tidligere kalt Den norske SNOMED for patologi.

Målgruppe

Anbefalt for 
Virksomheter som utfører en patologiundersøkelse.

Anbefaling: Anbefalt av Den norske patologforening.

Om kodeverket

Kodeverket ble utarbeidet av Den norske patologforenings kode- og nomenklaturutvalg i samarbeid med KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) på grunnlag av The Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED, 1984).

Kodeverket oppdateres ved behov.

Utgivers id
NORPAT
Alternativ id
Kodeverk OID: 2.16.578.1.12.4.1.1.7010
Utgiver
Den norske patologforening
Dokumenttype
Standard
Emne
Helsefaglige kodeverk
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Norsk laboratoriekodeverk og patologikodeverk