Søk

Tjenestebasert adressering

Standard for tjenestebasert adressering sørger for at meldinger kommer frem til korrekt mottaker.

Om tjenestebasert adressering og tjenestetyper

Tjenestebasert adressering

Ved tjenestebasert adressering skjer samhandlingen på virksomhetsnivå i stedet for på personnivå. Standard for tjenestebasert adressering sørger for at meldinger kommer frem til korrekt mottaker og ikke forsvinner på veien mellom avsendende og mottakende virksomhet.

"Ved tjenestebasert adressering skal meldinger adresseres til standardiserte adresser, såkalte tjenestetyper, som den enkelte virksomhet registerer i Adresseregisteret. Dette gjør det enklere for helsepersonelll å finne riktig mottaker når man skal sende en elektronisk melding". (Høring om Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften, s.67-68)

Standard for tjenestebasert adressering

Standard for tjenestebasert adressering består av følgende deler:

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret gir råd om bruk av tjenestetyper.

Tjenestetyper publiseres på volven.no

Retningslinjer og veildere om tjenestetyper i Adresseregisteret finnes hos Norsk Helsenett på Adresseregisteret.

Innføring av standarden

Standarden er innført av de fleste virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten.

Norsk helsenett har hatt ansvar for koordinert plan og innføring av standarden. Les mer om dette på siden Innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

Bakgrunn for innføring av tjenestebasert adressering

Arbeidet med tjenestebasert adressering har pågått i flere år.

Den første versjonen av standarden, Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153:2015), ble utarbeidet for å formalisere krav til og skape en felles forståelse for tjenestebasert adressering.

HIS 1153:2015 var i stor grad basert på, og erstattet støttedokumentene Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HISD 1153:2014) og Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder (HISD 1029:2011).

Etter at Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153:2015) ble publisert ble det avdekket et behov for et tydeligere skille mellom tekniske og organisatoriske krav, samt krav til enhetlig bruk av tjenestetyper. Dette førte til at standardene ble delt opp i tre deler.

Den tredelte, gjeldende versjonen av standarden erstatter HIS 1153:2015. Den erstatter også Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten (HISD 1103:2015).

Kontakt

Lurer du på noe? Send en e-post til [email protected].

Fant du det du lette etter?
Ja Nei