Søk

Normeringsnivå og dokumenttyper

Direktoratet for e-helse publiserer normerende dokumenter som gir rammer og retningslinjer for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren.

Normerende produkter

Direktoratet for e-helse utgir normerende produkter på fire nivå: veiledere, retningslinjer, anbefalte standarder og obligatoriske standarder. Disse er beskrevet i Forvaltningsmodell for normerende produkter fra Direktoratet for e-helse.

Dokumenttyper og identifikatorer

Oversikt over identifikatorer som brukes for normerende dokumenter.

Kode Beskrivelse
HIS

Standard som inneholder funksjonelle og/eller tekniske krav til programvare som brukes innen e-helse.

Det skal være gjennomført en konsensusprosess før et dokument kan fastsettes som en e-helsestandard.

En standard kan være anbefalt og/eller obligatorisk. Se Referansekatalogen for e-helse for oversikt over hvem standardene er anbefalt og/eller obligatorisk for.

HITS

Dokument som inneholder funksjonelle og/eller tekniske krav til programvare som benyttes innenfor e-helse, men som ikke oppfyller alle krav til prosess og godkjenning som stilles til en standard.

HITR

Dokument som omhandler e-helse, men som ikke inneholder egne tekniske eller funksjonelle krav.

HISD Støttedokument som gir utfyllende opplysninger om anvendelse av en eller flere e-helsestandarder.

HISD ble tatt ut av bruk 31.12.2018.

Mindre endringer i standarder

Som del av vedlikeholdet av en standard oppdateres originalstanden med mindre endringer og publisers som et eget dokument. Identifikatoren for det rettede dokumentet er den samme som for standarden + måned og år for siste oppdatering. Eksempel: HIS 1037:2011, oppdatert 01/2018.

For standarder som er i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten beskrives endringene i mer detalj i en Endringsoversikt som publiseres sammen med standarden på Sarepta teknisk arkiv, http://sarepta.ehelse.no.

De mindre endringene kan være av type presisering, addendum og errata.

  • Errata: Identifisert feil i en standard samt rettelser av feilene. Kan føre til at leverandørerer må foreta endringer programvare.
  • Addendum: ​Utvider en standard med krav av et begrenset omfang. Dette kan også bety at en krav tas bort eller endre. Kan føre til at leverandørerer må foreta endringer programvare.
  • Presisering: Tydeliggjøring av innhold slik at standarden blir lettere å implementere.
Fant du det du lette etter?
Ja Nei