Søk

Endringer i kodeverk på Volven

Oversikt over endringer i kodeverk på Volven.no i 2022 og 2021

Volven.no inneholder en oversikt over kodeverk som benyttes i nasjonale e-helse-standarder og -spesifikasjoner. Volven.no inneholder også definisjonskataloger med begrepsdefinisjoner for ulike områder av helse- og omsorgssektoren.

Denne siden gir en oversikt over viktige endringer i kodeverk som publiseres på Volven.no.

Endringer 15.06.2022

Nye koder for meldepliktige funn MSIS

Varsling av meldepliktige funn til MSIS kan gjøres ved hjelp av koder fra kodeverk 8269 Kommentar til svarrapport i feltet Kodet kommentar (Message/ServReport/CodedComment) i Svarrapport v1.4.

Det vil bli opprettet nye koder som kan tas i bruk 15.06.2022. Siste frist for å ta de nye kodene i bruk er 01.01.2023. Enkelte eldre kodeverdier vil utgå fra 01.01.2023.

Oversikt over endringer i kodene (pdf)

Endringer i 8666 Felles tjenestetyper

Endringene blir lagt inn på volven.no 15. juni og vil bli tilgjengelige i Adresseregisteret 15. august.

Nye tjenestetyper:

 • 15 Naprapati
 • 16 Osteopati

Endret navn (rettet skrivefeil):

 • R Rus- og avhengighet endres til R Rus og avhengighet

Endringer 09.06.2022

Kodeverk

Navn på kodeverk

7448

Legemiddelform

Endring: Lagt til nye koder, reaktivert 1 kode og inaktivert 1 kode

8269

Kommentar til svarrapport

Endring: Lagt til 3 nye koder relatert til MSIS

8471

Kontaktperson type

Endring: Lagt til 1 kode

8476

Type enhet

Endring: Lagt til 1 kode

8666

Felles tjenestetyper

Endring: Nye koder for Naprapati og Osteopati

9018

Språk

Endring: Erstattet av kodeverk 3303 Språk

9501

SYSVAK vaksinetyper

Endring: Lagt til 1 kode

9554

Preparat

Endring: Lagt til 1 kode

9560

Type måling H-S

Endring: Erstattet av kodeverk 8497 Type måling HST

Endringer 11.05.2022

Kodeverk Navn på kodeverk
3303

Språk

Endring: Mindre justeringer i forklaringsfelt

9038

Typer organisatoriske enheter

Endring: Kodeverket er inaktivert. Kodeverket har ikke koder, har ikke vært i bruk, og er ikke bearbeidet siden 2004.

9039

Relasjoner mellom organisatoriske enheter

Endring: Kodeverket er inaktivert. Kodeverket har ikke koder, har ikke vært i bruk, og er ikke bearbeidet siden 2004.

9042

Offisielle koder for enhetstype

Endring: Kodeverket er inaktivert. Kodeverket har ikke koder, har ikke vært i bruk, og er ikke bearbeidet siden 2004.

9043

Landkoder

Endring: Makedonia endret til Nord-Makedonia. For øvrig mindre justeringer for å harmonisere opp mot Språkrådets anbefalinger vedrørende navn på stater

9501

SYSVAK vaksinetyper

Endring: Lagt til 1 kode

9554

Preparat

Endring: Lagt til 1 kode

Endringer 05.05.2022

Kodeverk Navn på kodeverk
7305

Moderator

Endring: Oppdatert beskrivelse

7434

Refusjonshjemmel diagnose ICPC

Endring: Lagt til en kode

8202

Type laboratoriemelding

Endring: Slettet forklaring til CLIN

8219

Kodeverk for patologisk-anatomiske undersøkelser

Endring: Oppdatert beskrivelse

8231

Type tekstsvar

Endring: Oppdatert beskrivelse

8232

Forbehandling

Endring: Lagt til beskrivelse

8239

Forholdsoperatorer i svarrapportering av medisinske tjenester

Endring: Lagt til beskrivelse

8243

Type tekstsvar i tekstlig resultat i svarrapportering av medisinske tjenester

Endring: Lagt til beskrivelse

8244

Avviksmarkør i svarrapportering av medisinske tjenester

Endring: Lagt til beskrivelse

8268

Type identifikator

Endring: Endret beskrivelse og kodetekster

8269

Kommentar til svarrapport

Endring: Lagt til beskrivelse

8271

Resistens

Endring: Lagt til beskrivelse

8327

Offisiell personidentifikasjon

Endring: Oppdatert beskrivelse, endret kodetekst til HNR

8351

Prøvemateriale

Endring: Oppdatert beskrivelse

8352

Anatomisk lokalisasjon

Endring: Oppdatert beskrivelse

9560

Type måling H-S

Endring: Endret samling til NPR-samlingen

9561

Enhet H-S

Endring: Endret samling til NPR-samlingen

Endringer 31.03.2022

Kodeverk Navn på kodeverk
7800

Legemiddelform (Pharmaceutical dose form) LIST-ID i SPOR: 200000000004

Endring: Lagt til engelsk beskrivelse

7801

Kombinert legemiddelform (Combined pharmaceutical dose form) LIST-ID i SPOR: 200000000006

Endring: Lagt til engelsk beskrivelse

7802

Kombinert term (Combined term) LIST-ID i SPOR: 200000000007

Endring: Lagt til engelsk beskrivelse

7803

Kombinasjonpakning (Combination Package) LIST-ID i SPOR: 200000000008

Endring: Lagt til engelsk beskrivelse

Endringer 18.03.2022

Kodeverk Navn på kodeverk Endring
7419 Feilmeldingskodeverk for eResept Tre nye koder
7448 Legemiddelform Fem inaktiveringer
7461 Kode for årsak til fri egenandel Endringer i beskrivelse av hvilke områder som kan bruke egenandelskodene (kode F, J og O)
7488 Bruksområde til etikett En ny kode
7800 Legemiddelform (Pharmaceutical dose form) LIST-ID i SPOR: 200000000004 Førstegangspublisering av koder. Endret status
7801 Kombinert legemiddelform (Combined pharmaceutical dose form) LIST-ID i SPOR: 200000000006 Førstegangspublisering av koder. Endret status
7802 Kombinert term (Combined term) LIST-ID i SPOR: 200000000007 Førstegangspublisering av koder. Endret status
7803 Kombinasjonpakning (Combination Package) LIST-ID i SPOR: 200000000008 Førstegangspublisering av koder. Endret status
9060 Kategori helsepersonell Reaktivering av kode MT - Manuellterapeut
9257 Vedrørende informasjon til nærmeste pårørende om vedtak som innebærer bruk av tvang Kodetekst endret (II1)
9274 Informasjon til nærmeste pårørende ved etablering av tvunden observasjon/TPH Kodetekst endret (II1)
9311 Om nærmeste pårørende er gitt anledning til å uttale seg ved etablering av tvungen observasjon/TPH Kodetekst endret (ITU)
Oppdateringer av kodeverk i NPR-samlingen
7331 Tjenestetype i helse- og omsorgstjenesten Ny kode 4 Våken og andre endringer
7334 Respirasjon Endringer i beskrivelse og forklaring
8445 Ventetid sluttkode Ny kode 7 Pasienten er henvist til avtalespesialist
8451 Fagområde Nye koder (601 og 602) og endring i kode 105
8607 Fremkomstmiddel Ny kode C Sparkesykkel

Endringer 21.02.2022

Kodeverk Navn på kodeverk Endring
7448 Legemiddelform Flere inaktiveringer/revisjoner og nye koder
8279 Meldingens funksjon Ny kode NPR_RAA, endret beskrivelse til NPR_RAD
9603 Sperring og nekting av dokumenter

NORN-FPB inaktiveres, ny kode NORN_FPB

NORN-DUP inaktiveres, ny kode NORN_DUP

NORN-ANG inaktiveres, ny kode NORN_ANG

Endringer 04.02.2022

Kodeverk Navn på kodeverk Endring
7403 Produktgruppe Flere inaktiveringer og nye koder
9501 SYSVAK vaksinetyper Ny kode
9550 Vaksine som krever årsak til vaksinasjon Ny kode
9554 Preparat Ny kode og inaktivering

Endringer 01.02.2022

Kodeverk Navn på kodeverk Endring
7498 Kilde til opplysninger Status og eier
7512 Kritisk medisinsk tilstand Status og eier
7513 Kritisk medisinsk tilstand - begrunnelse Status og eier
7514 Annen allergi som kritisk informasjon Status og eier
7515 Intubasjonsproblem som kritisk informasjon Status og eier
7516 Mulighet for maskeventilasjon Status og eier
7517 Pågående behandling som kritisk informasjon Status og eier
7518 Implantater som kritisk informasjon Status og eier
7519 Smittetype som kritisk informasjon Status og eier
7520 Alvorlighetsgrad Status og eier
7521 Sannsynlighet Status og eier
7522 Prosedyreendringer som kritisk informasjon Status og eier
7523 Kilde til informasjon Status og eier
7524 Bekreftelse på kritisk informasjon Status og eier
7525 Kommunikasjonsvansker Status og eier
7604 Innbyggers innmelding av behov for endring av opplysninger i Kjernejournal Status og eier
7650 Typer av kritisk informasjon Status og eier
7651 Underkategorier av kritisk informasjon Status og eier
8480 Pakkeforløp kreft Satt inn kodeverdier
8202 Type laboratoriemelding Endret beskrivelse
1104 Obligat Inaktivert
8116 ID-type for personer Endret forklaring på koder
8150 Sosioøkonomisk livssituasjon Inaktivert
8279 Meldingens funksjon En ny kodeverdi

Endringer 14.01.2022

Kodeverk Navn på kodeverk Endring
7110 ICD-10 Korrigering av tittel (7112), ansvarlig organisasjon og lenker til ressurser
7112 Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU)
7170 ICPC-2
7180 ATC
7171 ICPC-2B
7210 NCSP
7220 NCMP
7250 ICF
7270 NCRP
7275 Norsk klinisk prosedyrekodeverk
7280 Norsk laboratoriekodeverk
7497 Reaksjonstyper

Flere tekstlige endringer, f.eks. mht. bruken av ordet "Alvorlig".

Inaktivering av kode 11 (bruk kode 10)

Inaktivering av kode 19 (bruk kode 19)

7537 Individuell stønad - søknad om Fjernet blankt tegn foran kodeverkets navn
8131 AnnenFraversarsak Fjernet blankt tegn foran kode. Gjelder Sykmeldingsattest/Legeerklæring (elektronisk melding)
8133 AktivitetIkkeMulig/MedisinskeArsaker
8134 Restriksjonskode
8202 Type laboratoriemelding Nye koder for fagområder
8471 Kontaktperson type Justering av kodetekster til kode 16 og 17
8705 Individuell plan foreligger Fjernet blankt tegn foran 4 kodetekster
9017 Kvalitet av opplysninger i EPJ Fjernet blankt tegn foran Referanse
9018 Språk
9055 Type begrepsrelasjon
9151 Tjenestetype i helse- og omsorgstjenesten Reversering av endringer knyttet til IPLOS
9209 Fjernet blankt tegn foran kodetekst

Endringer 05.1.2022

Kodeverk Navn på kodeverk Endring
7427 Hjemmel for refusjon med medisinsk begrunnelse - ny forskrift Ny kode 992 - Vaksinasjon mot covid-19
7480 Enhet for dosering 5 nye koder
7488 Bruksområde til etikett 2 nye koder
7452 Enhet for pakning 2 nye koder, 1 inaktivert
9090 Måleenhet for legemidlers styrke

Flere inaktiveringer, erstatninger og nye koder:

Ny kode

Pst

PstWV

PstWW

PstVV

AfU

Erstatter kode

%

%w/v

%w/w

%v/v

antigen enheter

9501 SYSVAK vaksinetyper 3 nye vaksiner
9550 Vaksine som krever årsak til vaksinasjon
9554 Preparat

Endringer 10.12.2021

Kodeverk

Navn på kodeverk

Endring

9266

Klageinstanser

Oppdatert Ansvarlig organisasjon, beskrivelse og kode (erstattet Fylkesmannen med Statsforvalteren)

7515

Intubasjonsproblem som kritisk informasjon

Kjernejournal: lagt inn nye koder (2A og 2B), inaktivert kode (2). Oppdatert kodetekster.

7517

Pågående behandling som kritisk informasjon

Oppdatert kodeverdi 7

7461

Kode for årsak til fri egenandel

Oppdatering av kodetekster (kode A, K, S og Y)

Oppdateringer i NPR-samlingen

8436

Type klage

Oppdatert kodeverdi 4 (erstattet Fylkesmannen med Statsforvalteren)

9347

Type hendelse i tjeneste i helse- og omsorgstjenesten

Nytt kodeverk

9348

Type hendelse i sak i helse- og omsorgstjenesten

Nytt kodeverk

9349

Type hendelse ved anvendelse av tvang i helse- og omsorgstjenesten

Nytt kodeverk

9350

Midlertidig stopp

Nytt kodeverk

9351

Omfang

Nytt kodeverk

9560

Type måling H-S

Nytt kodeverk

9561

Enhet H-S

Nytt kodeverk

9570

Type måling radiologi

Nytt kodeverk

9571

Enhet radiologi

Nytt kodeverk

9111

Funksjonstype

Endret navn og beskrivelse

9151

Tjenestetype i helse- og omsorgstjenesten

Endret navn, beskrivelse og koder

9165

Funksjonsverdi

Endret navn og beskrivelse

9166

Funksjonsverdi syn

Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

9167

Funksjonsverdi hørsel

Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

9168

Privat ikke-betalt hjelp

Endret navn, beskrivelse og satt status til «I bruk»

9171

Vedtak

Endret beskrivelse

9188

Koordinator

Endret navn og inaktivert koder

9335

Bosituasjon

Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

9336

Individuell plan

Endret beskrivelse

9337

Behov for bistand

Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

9338

Mottar bistand

Endret beskrivelse og koder

9339

Behov for transport

Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

9340

Mottar transporttjeneste

Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

9341

Type kontaktperson

Endret beskrivelse

9342

Type observasjon i helse- og omsorgstjenesten

Kodeverket har fått nytt navn/beskrivelse og er helt omstrukturert. Mange nye koder, koder er fjernet og mange endrede kodetekster

9343

Risiko underernæring vurdert

Endret beskrivelse og satt status til «I bruk»

9344

Metode rehabilitering utredet

Endret navn, beskrivelse og satt status til «I bruk

9345

Utfall rehabilitering utredet

Endret navn, beskrivelse, kodetekster og satt status til «I bruk»

9346

Velferdsteknologi

Endret navn, beskrivelse og satt status til «I bruk»

Endringer 01.12.2021

Kodeverk Navn på kodeverk Endring
3402 Kommunenummer og regionale spesialkoder Korrigert angivelse av fylke for 3018 Våler (Viken) og 3419 Våler (Innlandet)
7478 Kortdose Flere inaktiveringer og flere nye koder
7851 Administrasjonsvei ernæring Inaktivert kodeverdi 98

Endringer 11.11.2021

Kodeverk Navn på kodeverk Endring
7435 Refusjonshjemmel diagnose ICD En ny kode
7488 Bruksområde til etikett En ny kode
9060 Kategori helsepersonell Tre nye koder

Endringer 27.10.2021

Kodeverk Navn på kodeverk Endring
7435 Refusjonshjemmel diagnose ICD En ny kode (I95.1)
7478 Kortdose

Flere inaktiveringer og nye koder, en endring

7488 Bruksområde til etikett Flere inaktiveringer
9501 SYSVAK vaksinetyper En ny kode
9550 Vaksine som krever årsak til vaksinasjon En ny kode
9554 Preparat En ny kode

Endringer 21.10.2021

Kodeverk Navn på kodeverk Endring
7404 Metode for utlevering Inaktivering av kode M
7448 Legemiddelform En inaktivering (495) og en revidering (653)
7479 Forholdsregel ved inntak En reaktivering og flere nye koder
8658 Tjenestetyper for statlig forvaltning Ny kode 13 - Sentral forskrivningsmodul

Endringer 04.10.2021

Kodeverk Navn på kodeverk Endring
7479 Forholdsregel ved inntak Flere inaktiveringer og nye koder
8432 Kontakttype Justeringer av kode 6 og 7
8498 Årsak til avslutning eller utsettelse av operasjon Nytt kodeverk
9275 Vedtak etter psykisk helsevernloven Fjernet kode 16
9323 Pakkeforløp PHR utfall klinisk beslutning Ny kode N
9327 Pakkeforløp psykisk helse og rus Ny kode D12CN

Endringer 23.09.2021

Kodeverk Navn på kodeverk Endring
8420 Avvikende psykososiale forhold Koder tatt bort fra Volven. Publiseres i stedet på ehelse.no
7439 Strukturerte vilkår Inaktivering av kode 21 og 23
7419 Feilmeldingskodeverk i eResept Reaktivering av kode 147 "Sertifikat utløpt"
7478 Kortdose Flere inaktiveringer og nye koder
9603 Sperring og nekting av dokumenter Fire nye koder

Endringer 17.09.2021

Kodeverk Endring
9501 Vaksinetyper En ny kode
9550 Årsak til vaksinasjon En ny kode
9554 Preparat En ny kode

Endringer 07.09.2021

Kodeverk Endring
7607 Tilgangsstyringsområde på Helsenorge Inaktivert, erstattes av kodeverk 7618
7611 Representasjonsrolle En ny kode og en revidert forklaring
7618 Tjenesteområder på Helsenorge Nytt kodeverk, erstatter 7607
9160 Blodtype Kode "0" (tallet) inaktivert, kode "O" (bokstaven) introdusert
7488 Bruksområde til etikett Flere inaktiveringer samt revisjon av to kodetekster

Endringer 26.08.2021

Kodeverk Endring
7447 Vaksinestandard En ny kode
7452 Enhet for pakning To nye koder
7478 Kortdose Flere inaktiveringer og nye koder
7479 Forholdsregel ved inntak Syv nye koder
7488 Bruksområde til etikett Flere inaktiveringer og en ny kode
9554 Preparat En ny kode, endret kodetekst i tre koder

Endringer 10.08.2021

  Kodeverk Endring
  7448 Legemiddelformer Større oppdatering av tekster samt mange nye koder
  7434 Refusjonshjemmel diagnose ICPC Lagt til kode B80 Jernmangelanemi 
  7419 Feilmeldingskodeverk for e-resept Kode 61 deaktivert
  7110 ICD-10 Fjernet utgåtte lenker (metadata)
  7111 ICD-10: Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelse: kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer Fjernet utgåtte lenker (metadata)

  Endringer 15.05.2021

  Kodeverk Endring
  8658 Tjenestetyper for statlig forvaltning

  Ny tjenestetype:12 NILAR

  Koder utgått:

  • 3 Norsk pasientregister
  • 8 Saksbehandling pasientopplysninger

  Lurer du på noe? Ta kontakt med [email protected]

  Fant du det du lette etter?
  Ja Nei