Søk

Endringer i kodeverk på Volven

Oversikt over endringer i kodeverk på Volven.no i 2021.

Denne siden gir en oversikt over viktige endringer i kodeverk som publiseres på Volven.no.

Endringer 11.11.2021

Kodeverk Navn på kodeverk Endring
7435 Refusjonshjemmel diagnose ICD En ny kode
7488 Bruksområde til etikett En ny kode
9060 Kategori helsepersonell Tre nye koder

Endringer 27.10.2021

Kodeverk Navn på kodeverk Endring
7435 Refusjonshjemmel diagnose ICD En ny kode (I95.1)
7478 Kortdose

Flere inaktiveringer og nye koder, en endring

7488 Bruksområde til etikett Flere inaktiveringer
9501 SYSVAK vaksinetyper En ny kode
9550 Vaksine som krever årsak til vaksinasjon En ny kode
9554 Preparat En ny kode

Endringer 21.10.2021

Kodeverk Navn på kodeverk Endring
7404 Metode for utlevering Inaktivering av kode M
7448 Legemiddelform En inaktivering (495) og en revidering (653)
7479 Forholdsregel ved inntak En reaktivering og flere nye koder
8658 Tjenestetyper for statlig forvaltning Ny kode 13 - Sentral forskrivningsmodul

Endringer 04.10.2021

Kodeverk Navn på kodeverk Endring
7479 Forholdsregel ved inntak Flere inaktiveringer og nye koder
8432 Kontakttype Justeringer av kode 6 og 7
8498 Årsak til avslutning eller utsettelse av operasjon Nytt kodeverk
9275 Vedtak etter psykisk helsevernloven Fjernet kode 16
9323 Pakkeforløp PHR utfall klinisk beslutning Ny kode N
9327 Pakkeforløp psykisk helse og rus Ny kode D12CN

Endringer 23.09.2021

Kodeverk Navn på kodeverk Endring
8420 Avvikende psykososiale forhold Koder tatt bort fra Volven. Publiseres i stedet på ehelse.no
7439 Strukturerte vilkår Inaktivering av kode 21 og 23
7419 Feilmeldingskodeverk i eResept Reaktivering av kode 147 "Sertifikat utløpt"
7478 Kortdose Flere inaktiveringer og nye koder
9603 Sperring og nekting av dokumenter Fire nye koder

Endringer 17.09.2021

Kodeverk Endring
9501 Vaksinetyper En ny kode
9550 Årsak til vaksinasjon En ny kode
9554 Preparat En ny kode

Endringer 07.09.2021

Kodeverk Endring
7607 Tilgangsstyringsområde på Helsenorge Inaktivert, erstattes av kodeverk 7618
7611 Representasjonsrolle En ny kode og en revidert forklaring
7618 Tjenesteområder på Helsenorge Nytt kodeverk, erstatter 7607
9160 Blodtype Kode "0" (tallet) inaktivert, kode "O" (bokstaven) introdusert
7488 Bruksområde til etikett Flere inaktiveringer samt revisjon av to kodetekster

Endringer 26.08.2021

Kodeverk Endring
7447 Vaksinestandard En ny kode
7452 Enhet for pakning To nye koder
7478 Kortdose Flere inaktiveringer og nye koder
7479 Forholdsregel ved inntak Syv nye koder
7488 Bruksområde til etikett Flere inaktiveringer og en ny kode
9554 Preparat En ny kode, endret kodetekst i tre koder

Endringer 10.08.2021

  Kodeverk Endring
  7448 Legemiddelformer Større oppdatering av tekster samt mange nye koder
  7434 Refusjonshjemmel diagnose ICPC Lagt til kode B80 Jernmangelanemi 
  7419 Feilmeldingskodeverk for e-resept Kode 61 deaktivert
  7110 ICD-10 Fjernet utgåtte lenker (metadata)
  7111 ICD-10: Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelse: kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer Fjernet utgåtte lenker (metadata)

  Endringer 15.05.2021

  Kodeverk Endring
  8658 Tjenestetyper for statlig forvaltning

  Ny tjenestetype:12 NILAR

  Koder utgått:

  • 3 Norsk pasientregister
  • 8 Saksbehandling pasientopplysninger

  Endringer 15.01.2021

  Kodeverk Endring
  8668 Tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten Ny tjenestetype: AM Akutt- og mottaksmedisin

  Lurer du på noe? Ta kontakt med [email protected]

  Fant du det du lette etter?
  Ja Nei