Hopp til hovedinnhold

Anbefaling av tillitsmodell for data- og dokumentdeling

Helse- og omsorgssektoren har behov for mer effektiv samhandling for å øke tilgjengeligheten til relevante helseopplysninger som ligger lagret i andre virksomheter og i sentrale kilder. Data- og dokumentdeling er samhandlingsformer som vil bidra til å dekke behovet, og som det forventes vil få økt utbredelse og volum de kommende årene.

Denne rapporten fokuserer på tilgangsstyring i data- og dokumentdeling på tvers av virksomheter. Den tar for seg utfordringer i dagens situasjon, vurderer ulike tiltak for å styrke fremtidens samhandling, og anbefaler en tillitsmodell og overordnede prinsipper som skal gjelde for tilgangsstyring på tvers av virksomheter. Anbefalingen inkluderer også videre steg for å realisere tillitsmodellen.