Hopp til hovedinnhold

Anbefaling om bruk av AMQP

Dokumentet omhandler bruk av nye kommunikasjonsrammeverk for meldingsutveksling mot nasjonale løsninger

Vurderingen har inkludert flere kommunikasjonsrammeverk og spesifikt helsenorge.no sin bruk av AMQP.

Arkitekturstyring i Direktoratet for e-helse har vurdert behov og arkitektur, og dette dokumentet inneholder en oppsummering av prosessen, vurderingen av bruk av rammeverket AMQP og en anbefaling om når AMQP bør brukes.